När IKEA fick nya vaktstugor

Specialbyggda moduler för höga säkerhetskrav och tekniska behov

Under hösten 2020 byggde PCS Modulsystem upp två nya grind- och vaktstugor åt IKEA, allt gick på två månader från grund till inflyttning. Med anledning av nya tullregler runt hantering av gods in och ut ur landet hade IKEA behov av två nya grind- och vaktstugor till distributionscentralen i Älmhult.

Bägge modulhusen är fyllda av teknisk utrustning för fjärrstyrning av det gigantiska områdets alla grindar och kameror och har specialbyggts i vår svenska modultillverkning in i minsta detalj för att ge plats åt de tekniska behoven och gällande säkerhetskrav. Samtliga fönster har bytts ut mot säkerhetsklassade och icke öppningsbara fönster på vilka insynsskydd har applicerats. Husen har också försetts med motordrivna expeditionsluckor där man expedierar chaufförer från när och fjärran och växlar transportsedlar och tulldokument.

Grind- och vaktstuga med interna passersystem

De båda modulbyggnaderna är försedda med sadeltak, och den större byggnaden som kallas Grindstuga Nord, innehåller även ett chaufförsrum. Där kan övernattande chaufförer byta om, duscha, tvätta och fylla sina vattenbehållare med färskvatten. Denna större vaktstuga är byggd med hjälp av av sex stycken nio meter långa moduler från PCS Modulsystem. Denna grind- och vaktstuga rymmer fem avdelningar och teknikrum, vilka alla är egna enheter med passersystem som avgränsar varje del.

Utöver nämnda chaufförsavdelning finns ett receptionsrum där man tar emot transportörer. Innanför receptionen sitter IKEAs egen personal, som hanterar transporthandlingar för in- och utresa från den tullfria zonen innanför grindarna. I andra änden sitter vakter från Securitas och sköter alla grindar, kameror och avläsningsutrustning och mellan dessa lokaler finns ett gemensamhetsutrymme med kök, omklädning, städförråd och toaletter.

Den mindre modulbyggnaden, Vaktstuga Syd, består av två moduler. Trots den mindre storleken inryms lika mycket teknik som i den större modulbyggnaden, men här sitter endast vakter från Securitas och övervakar in -och utfart från distributionscentralens södra område.

Dela

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer.

Se när IKEA i Älmhult fick två nya grind- och vaktstugor, modulbyggda för höga tekniska behov och säkerhetskrav.
IKEA modulbyggd grind- och vaktstuga

IKEA Älmhult, en liten men modern grind- och vaktstuga. Klicka på bilden för att se planritningen.

IKEA modulbyggd vaktstuga

Vaktstuga Syd på IKEA Älmhult, klicka på bilden för att öppna skiss- och planriktning.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!