Moduler som återanvänds

En god affärsidé, byggd på hållbarhet

Hela affärsidén i PCS Modulsystems verksamhet grundar sig i ett hållbart system. När vi bygger tillfälliga lokaler med våra flyttbara byggmoduler så kan kanske orden ”tillfälliga och flyttbara” associera lite tvärtom. Sanningen är att hela konceptet bygger på återanvändning och är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi med hållbarhet.

Cirkulärt affärskoncept

Låt oss beskriva den cirkulära verksamheten med våra svensktillverkade  rentalmoduler/hyresmoduler:

  1. Kunden/beställaren har ett akut behov av mer lokalyta.
  2. Utifrån lokalbehov skapar vi en ritning med önskade rum, ytor och inredningar. Ritningen utgår från våra två modulserier PCS Classic och PCS Comfort, där varje modul som standard är byggd i storlekarna 9×3 respektive 12×3 meter. Vi använder dels begagnade moduler, och vid behov tillverkar vi nya.
  3. Som vårt system heter, Portable Construction System™, använder vi flyttbara moduler med helt självbärande konstruktion. Det betyder att vi kan sätta samman varje modul exakt som vi vill, som i ett lego.
  4. Modulerna transporteras dit lokalen ska sättas upp, de monteras och modulbygget etableras snabbt.
  5. Modulbyggnaden färdigställs, sköts om och hyrs ut av oss så länge kunden behöver lokalen.
  6. När lokalbehovet upphör montera vi ner modulerna, återställer marken och transporterar modulerna till rekonditionering och anpassning för sin nya användning.
  7. Modulerna är stabila och välbyggda för att återanvändas och kunna ställas upp igen och igen för nya användningsområden. Livstiden är gott och väl 50 år.
  8. Inför varje ny etablering anpassas modulerna dels efter nya beställaren, dels efter de nya bygg-, kvalitets- och miljökrav som gäller just vid modulbygget. Naturligtvis inklusive regler för brandsäkerhet, tillgänglighetsanpassning, kvalitetskrav, energikrav, arbetsmiljökrav mm. När en ny kund hör av sig om ett lokalbehov är det alltid en modern och hållbar samt ofta till stora delar återanvänd byggnad som levereras.

Hållbar närproducerad modultillverkning

Både för att verksamheten växer och för att äldre moduler med tiden fasas ut eller säljs, så tillverkar vi nya moduler.

Denna tillverkning sker till hundra procent i Sverige, i huvudsak i samarbete med Moelven och deras tillverkning i flera fabriker i Värmland. Huvudbeståndsdelen i våra byggmodulerna är trä. Virket i stommar och beklädnad kommer från närbelägna skogar i Sverige.

I en färdig modul är så mycket som 80 procent av alla ingående produkter svensktillverkade och därmed närproducerade. Eftersom vi gör så mycket det bara går redan på fabrik, så levereras modulerna för montage med färdig kabeldragning för el. Väggblock, fönster och dörrar sitter på plats. Armaturer för all belysning är monterade. Kök, toaletter och duschrum är redan färdigbyggda och behöver bara anslutas. Anpassningar för förskolor och skolor som särskilda skåp, lådor och hängare i entrédelen för ombyten mm är redan klara. Allt detta gör inte bara arbetet effektivare, det sparar in i transporter och förbrukning.

Varsam materialhantering

Vid montagen av de modulbyggda skolorna, förskolorna, kontoren, vårdavdelningar och alla de andra lokalbehoven sker väldigt lite materialspill. All hantering av spillmaterial är noggrann och allt sorteras eller sänds till återvinningsanläggningar som sorterar material för återanvändning, återvinning och deponi.

När hyresperioden är förbi, plockas modulbyggnaden ned och tas om hand. Vid demontaget sorteras allt material. Det som går att återanvända tas om hand. Det som ska till återvinning sorteras och sänds till miljöstationerna. Modulerna lyfts ned, sätts på lastbilstransporter och sänds via våra egna anläggningar för förvaring och rekonditionering vidare till nya kunders behov av modulbyggnader.

Åter till jord

Modulbyggnationerna ställs normalt upp på enkla grunder som är skapade av träplintar och –stommar, vilka är enkla att ta hand om och återanvända. Det vanliga är också att etableringen har skett på en plan grus-, gräs- eller jordyta utan att någon bestående åverkan på området har behövt ske. Marken där modulbyggnaden har stått, återställs till sitt ursprungliga skick. Om det var en gräsmatta, så läggs ny jord och vi sår för en ny gräsmatta. På samma sätt återställs alla underlag och marker till ursprungligt eller önskat skick.

Certifiering och policy

Vi på PCS Modulsystem är certifierade enligt BKMA, och våra leverantörer ska leva upp till samma krav. BKMA är ett ledningssystem med egenkontroll för kvalitets och miljöarbetet, där PCS Modulsystem AB har en godkänd certifiering. I egna arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö följer vi riktlinjerna i policydokumentet. Se hela dokumentet här.

Är du intresserad av hållbara moduler? Fyll i dina uppgifter så hör vi gärna av oss och berättar mer.

Dela

Här byggs ett sjukhus upp med anpassade moduler för vårdverksamhet.
…och här demonteras modulerna från ett annat sjukhus för att enligt ett hållbart modulsystem kunna återanvändas till en annan modulbyggnad.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!