Anpassade vårdlokalmoduler monteras till Löwenströmska sjuhusets tillfälliga geriatrik.

Anpassade vårdlokalmoduler monteras till Löwenströmska sjuhusets tillfälliga geriatrik.

Vårdmoduler som möter moderna sjukvårdens krav

Flyttbara lokaler anpassade för modern och avancerad sjukvård ställer alldeles särskilda krav på en lång rad områden. PCS Modulsystem har lång erfarenhet av att arbeta med anpassade vårdmoduler för både mottagningsvård och för mer sjukhusavdelningar med mer vårdkrävande patienter. Ofta har de använt under perioder då sjukhus ska renovera delar av avdelningen, men också då behovet av vårdlokal har vuxit och flyttbara lokaler blir enda lämpliga vägen tills dess en permanent lösning är på plats.

Med hjälp av 21 skräddarsydda vårdmoduler och 3 specialanpassade trappmoduler fick Hudiksvalls Sjukhus en tre våningar hög tillbyggnad med plats för tre barnavdelningar. Från första modul på plats 1 september kunde vårdpersonal och patienter flytta in i nya moderna lokaler endast tre månader senare, 1 december 2020. Se filmen från montage till färdig sjukhusbyggnad där nu BB, neonatalen och barnavdelning flyttar in.

Flyttbara lokaler anpassade för god vård

Lokalen har stor betydelse för kvaliteten i vården. I allt från ljusa, fräscha och trivsamma rum till högsta funktion i tillgänglighet. Betydelsefullt är också anslutningar till gas och teknisk utrustning, rumsdesign med bra utrymmen, klokt placerade personalrum, fina samlingssalar och inte minst god ljudkomfort som ger ett lugn i hela lokalmiljön. De flyttbara lokaler PCS Modulsystem levererar till sjukhus och enheter med omsorgsavdelningar bygger på den kunskap och erfarenhet vi har byggt upp om vårdlokalers behov och krav.

Specifika behov

Många konstruktionslösningar och installationer som vi färdigställer från modulfabriken är mycket specifika för vårdlokalers behov. Mycket handlar om brandsäkerhet, då patienter bor och vårdas i lokalerna. Men det är även en stor mängd specifik tillgång av gaser och tekniska anslutningar som gör behoven av anpassningar unika i vårdlokaler.

Även inredningarna för vårdintensiva lokaler skiljer sig mycket från andra flyttbara lokaler. Här finns ofta behov av rengöring, vatten och desinfektionsslussar mm i varje patientrum, vilket kräver lösningar som ingår i vår verktygslåda för vårdmoduler.

Kontakta oss här så hittar vi en lösning med flyttbara lokaler.

Neonatalen på Östra sjukhuset i Göteborg växer fram med 14 PCS Classicmoduler.

Neonatalen på Östra sjukhuset i Göteborg växer fram med 14 PCS Classicmoduler.

Vårdmodulerna som skapar tillfällig neonatalavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg byggdes på stålbalkar högt upp och anslöts via sluss till huvudbyggnaden.

Några exempel där våra vårdmoduler används: