Ramavtal med SKL för hyresmoduler

PCS Modulsystem har förlängt ramavtalet med SKL och står tillgänglig med hyresmoduler för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner.