Ramavtal med SKL för hyresmoduler

Förnyat förtroende för PCS Modulsystem som leverantör till 290 kommuner och 21 regioner

Ramavtal med SKL för hyresmoduler. Förnyat förtroende för PCS Modulsystem som leverantör till 290 kommuner och 21 regioner

Förnyat ramavtalet med Sveriges Kommuner och landsting (SKL Kommentus) för PCS Modulsystem. Här monteras hyresmoduler till skola på uppdrag av Ekerö kommun.

PCS Modulsystem AB har fått förlängt ramavtal i ytterligare tre år som leverantör till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Genom inköpsorganisationen SKL Kommentus Inköpscentral är därmed PCS Modulsystem en tillgänglig leverantör när avropsberättigade myndigheter i Sveriges 290 kommuner och 21 regioner önskar göra en upphandling av hyresmoduler.

– Vi är självklart mycket nöjda att få förnyat förtroende. Genom att vi etablerar tillfälliga lokaler med våra egenutvecklade och svensktillverkade hyresmoduler över hela Sverige, så hoppas vi att både gamla och nya kunder ser fördelar med vår ledande kvalitet, säger Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem. Läs här längre intervju om PCS:s utveckling >>

Specialiserade på hyresmoduler sedan 1993

Hyresmoduler är den benämning SKL använder för den specifika typ av byggmoduler som PCS Modulsystem sedan 1993 är hundraprocentigt specialiserade på. Det handlar då om moduler med en självbärande konstruktion som hyrs ut för tillfälliga lokalbehov. Byggmodulernas konstruktion gör att de kan sättas samman med varandra på ett valfritt sätt och ändå ge en färdig byggnad som inte kräver några extra bärande konstruktionsförstärkningar.

Denna typ av flyttbara moduler är självbärande för att kunna leva upp till kraven på flexibilitet, kunna skapa skräddarsydda lokaler efter behov och för att kunna monteras tillfälligt. När hyresperioden är slut och behovet av lokalen inte längre finns, monteras modulerna ner, flyttas bort och används igen och igen till nya lokalbehov på andra platser.

Önskar du fler tips om hur du upphandlar hyresmoduler/rentalmoduler eller vill genomföra en sådan på egen hand så har vi information och lämpliga mallar för rentallokaler här, framtaget av vår gemensamma branschorganisation Swedish Rental (SRA).

Först att utveckla hållbara moduler

PCS Modulsystem har i alla år lagt ned stor energi på att ha en ledande byggkvalitet i sina moduler. Det var också PCS Modulsystem som utvecklade de första självbärande modulerna och därmed det första hållbara modulsystemet med sin modulserie PCS Classic, som togs fram åren 1998–99.  Mer om PCS Classic här >>

– Självbärande hela långsidor kom att bli en stor fördel för många lokallösningar. Då kunde vi sätta samman fler moduler till stora klassrum utan pelare eller mellanvägg. Det gjorde att vi fick fler beställningar av skolor och förskolor, säger Gert Hedström, utvecklings- och kvalitetsansvarig på PCS Modulsystem. Läs längre intervju här om utvecklingen av hyresmoduler >>

Genom att byggmodulerna hade sin självbärande konstruktion kunde de återanvändas och därmed bli en naturlig produkt i ett cirkulärt system av tillfälliga byggnader. Med åren har denna innovation blivit etablerad.

Helt ny komfort och kvalitet

För några år sedan tog PCS Modulsystem nästa steg och utvecklade det nya modulsystemet PCS Comfort.

– Vi tog fram en ny konstruktion som är tolv meter lång, istället för den tidigare på nio meter. Med den storleken på modul blir vi mer yteffektiva, kan få in grupp- och personalrum, samt korridor vid sidan om klassrummen och förskolornas samlingsrum, säger Gert.

Samtidigt hade arbetsmiljökraven ökat på alla permanenta och tillfälliga lokaler om att skapa bättre inomhusmiljöer. PCS Comfort satte en ny branschstandard på kvalitet. Den hyresmodulen är kraftfullt förbättrad i hela sin konstruktion för att skapa en för skolpaviljonger och andra tillfälliga lokaler helt ny nivå på tyst och komfortabel miljö inomhus. Mer om PCS Comfort här >>

Vill du veta mer om hela processen för att snabbt och med hög kvalitet lösa akuta behov av lokaler för skola, förskola, kontor, vård eller andra verksamheter? Se här hur vi beskriver den smidiga processen i tre steg från idé och ritning, via tillverkning av modulerna till färdigmonterad modulbyggnad.

Läs mer om våra modulhus >>

Dela

Ramavtalet med SKL Kommentus Inköpscentral för hyresmoduler gör PCS Modulsystem till möjlig leverantör av tillfälliga lokaler till Sveriges 290 kommuner och 21 regioner.

Ramavtalet med SKL Kommentus Inköpscentral för hyresmoduler gör PCS Modulsystem till möjlig leverantör av tillfälliga lokaler till Sveriges 290 kommuner och 21 regioner. Se mer på SKL Kommentus webbplats här >>

Är du intresserad av mer information om dessa upphandlingar med SKL Kommentus Inköpscentral? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!

Hyresmoduler ramavtal med SKL, Sverige Kommuner & Landsting, för PCS Modulsystem. Här VD Per-Olof Ekberg.

Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem, ser fram emot att leverera tillfälliga lokaler med bestående kvaliteter till Sveriges samtliga 290 kommuner och 21 regioner/landsting. Längre intervju här >>

Certifiering BF9K PCS Modulsystem

PCS Modulsystem är kvalitets- och miljöcertifierade enligt BF9K. Läs hela policydokumentet här (PDF) för hur PCS Modulsystem arbetar med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.