”Moduler den självklara lösningen”

Hudiksvalls nya sjukhusbyggnad gör fastighetschefen Malin Wiklund nöjd

– Här på Hudiksvalls Sjukhus var temporär modulbyggnad en snabb och självklar lösning när vi väl fick beslut om pengar för att lösa våra lokalproblem, säger Malin Wiklund, tillförordnad fastighetschef i Hudiksvall och med ansvar för alla fastigheter i Hälsingland för Region Gävleborg.

Tre våningar på två dagar

Vi träffar Malin under de två dagar som 24 specialbyggda moduler får den tre våningar höga sjukhusbyggnaden att växa fram.

– När alla kollegor ser hur snabbt huset byggs upp så undrar de säkert vad jag har pratat om det senaste året, skrattar Malin och förklarar:

– Det ligger oerhört mycket planering bakom denna två dagar korta etablering. Den ska svara upp på alla de krav vi ställer på sjukhuslokaler för att vi ska kunna bedriva en säker och hygienisk vård med all modern utrustning.

Var det självklart med en modullösning för er?

– Bakom denna lösning ligger en lång process. Vi har gjort många risk- och swotanalyser hur vi ska lösa sjukhusets lokalproblem. Vi hade tittat på befintliga lokaler. Hur vi än skulle stuva om så finns inte den ytan som vi behöver. Vi har studerat olika alternativ. I värsta fall kunde vi flytta verksamheter från sjukhuset. En annan var att bygga en egen byggnad temporärt, men det är inte hållbart. Det skulle innebära för mycket kostnader och för mycket arbete.

– Så bästa alternativet för oss var absolut denna, med moduler från leverantörer som redan tänkt ut en lösning. Genom ramavtal med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) hade vi redan tillgång till godkända leverantörer. De skulle snabbt kunna lösa våra lokalproblem. Vi kunde bara gå ut med en förfrågan om upphandling genom att avropa från det avtalet, berättar Malin.

Förfrågan i början av 2020

Så skedde så sent som i inledningen av 2020. Förfrågan sändes ut till de 10 leverantörer som har ramavtal om hyrmoduler med SKR. Av dessa inkom tre med anbud.

– Vi hade ju dialog redan innan vi sände ut förfrågningsunderlaget. Svaret vi fick från flera som inte lämnade anbud var att sjukhuslokaler är lite för komplexa för dem. Vi hade väldigt specifika skallkrav på denna byggnad – om brand, hygien, ventilation, materialval, installationer av gas, el och mycket mer.

– Även ljudklass tillhörde skallkraven, och att leveranserna kunde ske enligt våra krav, utföras efter arkitektens ritningar, anpassaa till vår driftsorganisation mm. Men sedan, i valet av vilken leverantör vi skulle välja bland de som levde upp till alla krav, var priset vårt enda kriterium, berättar Malin.

PCS Modulsystem i samarbete med Moelven

Den leverantör som kom med det vinnande anbudet var PCS Modulsystem, i samarbete med Moelven.

– Jag hade ingen kunskap om olika leverantörer före upphandlingen. Eftersom det finns avtal med SKR så har någon där redan kollat upp att leverantörerna uppfyller alla grundläggande krav och gällande certifieringar. Det är stor hjälp för oss, någon har gjort förarbetet och vi behövde bara kontrollera att de kunde leverera den produkt vi önskade, säger Malin.

Är du nöjd med valet av PCS Modulsystem och Moelven?

– Vi hittade varandra till slut. Det trasslar alltid lite i början av ett projekt. Sedan fick vi fart. Det är jätteviktigt att de har jobbat med sjukhus förut, har en förståelse för det speciella med att vara på sjukhus. Här finns mycket krav på hygien och hur de levererar. De måste verka utan att synas, sjukhuset kan inte att lägga ner den verksamhet som bedrivs bara för att vi ska sätta upp moduler, säger Malin och tillägger:

– Hittills är det ingen som har klagat. Alla är så lyckliga att nya byggnaden verkligen levereras. Det kan vara svårt att tro på att så här stora projekt verkligen blir av innan man ser att de skrider till verket.

Inlagda patienter

De verksamheter som ska flyttas hit är barnmottagningen, neonatalmottagningen och BB, som kommer fördelas till varsitt plan i den nya byggnaden.

– Det betyder att vi kommer ha inlagda patienter på alla våningar, alltifrån någon timme till att de ligger här och får vård i flera månader på t ex neonatalen. Lokalkraven skiljer sig mot om det hade varit mottagning. Här måste vi t.ex. ha gas fast installerat i väggar, för denna vård innebär att kunna ha livsuppehållande maskiner vid sängarna, säger Malin.

Totalt 451.000 kvadratmeter lokal

Region Gävleborg är en stor fastighetsägare och förvaltare. Regionen äger totalt ca 400.000 kvm och hyr in ytterligare 50.000 kvm. Den ytan ökar nu med drygt 1.000 kvm. Malin och hennes medarbetare i Hudiksvall förvaltar alla lokaler som regionen har i Hälsingland.

Hudiksvalls sjukhus är en av dessa fastigheter, byggd på 1960-talet och lever med många problem.

– Det har sagts under lång tid att verksamheten behöver evakueras till en ny permanent vårdbyggnad. Nu har vi en plan för det. En byggnationen kommer genomföras i en annan del av sjukhusområdet, men den blir färdig först om 8-10 år. Vi klarar inte att hålla verksamhet i de gamla byggnaderna fram tills dess och det är därför vi löser problemen med temporära modullokaler.

Har du några goda råd att ge andra fastighetsförvaltare när det gäller moduler?

– Var ute i god tid, det tar lång tid att planera allt i detalj. Se också till att verkligen vara noga med kraven på den byggnad man vill ha levererad. Det gäller att tänka efter innan vad den ska användas till och vad den ska tåla. För när den väl levereras så står byggnaden plötsligt här som ett faktum på bara två dagar och då är det för sent att börja tänka efter, säger Malin.

Men är du nöjd, blir det här bra?

– Jag tror det här blir en bra lösning på vårt akuta lokalproblem. Absolut, säger Malin.

Från det att anbudsförfrågan sändes ut i början av 2020 kommer nu vårdpersonal och patienter kunna flytta in i helt nya, färdigställda lokaler redan i november samma år. Det färdiga modulsjukhuset kommer hyras av Hudiksvalls sjukhus i sju år, med rätt till upp till tre års förlängning.

Dela

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

– Bästa alternativet för oss var absolut denna, med moduler från leverantörer som redan tänkt ut en lösning. De kunde snabbt lösa våra lokalproblem, säger Malin Wiklund, tillförordnad fastighetschef på Region Gävleborg i Hudiksvall.

– Bästa alternativet för oss var absolut denna, med moduler från leverantörer som redan tänkt ut en lösning. De kunde snabbt lösa våra lokalproblem, säger Malin Wiklund, tillförordnad fastighetschef på Region Gävleborg i Hudiksvall.

Se den knappt 2 min korta timelapse-filmen av montaget av den tre våningar höga byggnaden på Hudiksvalls sjukhus.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!