En raket på modulhimlen

Rakt upp för PCS efter 20 års stadig, stillsam utveckling

PCS Modulsystem har i ett kvarts sekel varit specialist på moduler för uthyrning av tillfälliga lokaler. Men det är de senaste tre åren som utvecklingen varit närmast raketartad.

• Branschen för rentalmoduler har nästan dubblerats, vuxit från dryga en till nära två miljarder kronor i omsättning.

• PCS Modulsystem har i denna branschtillväxt ökat sina marknadsandelar – från cirka fem till tio procent.

• I en färsk mätning från Sverige Bygger har kännedomen om PCS Modulsystem i bygg- och fastighetsbranschen ökat med 140 procent.

– Det finns förstås flera orsaker. Viktigast är nog att vi i en liten och tajt organisation har kunnat hålla en ledande service och produktkvalitet, vilket till sist bär frukt. Vi har fått behålla vår lilla men kompetenta personalstyrka och har kunnat rekrytera några nya yngre och riktigt bra personer. Dessutom har vi nog gjort något rätt i vår marknadskommunikation, säger Per-Olof Ekberg, ägare och verksam vd på PCS Modulsystem sedan starten 1993.

På två år har kännedomen om varumärket PCS Modulsystem ökat med hela 140,9 procent. Det intressanta är att motsvarande ökning inte går att finna hos övriga företag i branschen för tillfällig uthyrning av modulhus.

En större enkät från Sverige Bygger har mätt hur väl målgruppen för tillfälliga lokaler känner till de olika modulföretagen i branschen. Diagrammet visar förändring i kännedom från 2015 till 2017 och där ökar PCS Modulsystem med 140,9 procent, markant mer än något annat företag. Mer om undersökningen här »

En ganska kort historia

Historien om PCS Modulsystem är också i någon mån berättelsen om branschen där flyttbara moduler används för uthyrda, tillfälliga lokaler.

– När vi startade 1993 var det bankkris och många bolag kämpade för överlevnad. Vi övertog då ett bestånd på hundratalet moduler, berättar Per-Olof

Med det startade Per-Olof bolaget. Kvaliteten på modulerna då var långt ifrån dagens, det var snarast byggbodsmoduler som var lite uppsnofsade.

– Vi arbetade främst med att hyra ut kontorslokaler då. Runt 1997 kunde förvärva ett konkursbo på ett hundratal bodmoduler som vi sålde till Malthus i Norge. Med vinsten den affären gav kunde vi köpa ett hundratal riktigt bra moduler av Swegon, som fanns uthyrda på olika platser, säger Per-Olof.

Ny kvalitetsstandard för rentalmoduler

I den vevan kom Per-Olof i kontakt med Gert Hedström, som då arbetade på Swegon men sedan gick över och började arbeta på PCS som bland annat produktutvecklare. PCS inledde sedan utvecklingen av de första egna modulerna.

– Man kan nog säga att vi satte en ny kvalitetsstandard där flyttbara rentalmoduler kunde erbjuda moderna uthyrda lokaler, och med dem kunde vi sätta upp kontor, skolor och förskolor med en helt ny kvalitet jämfört med de gamla byggbodsliknande barackerna.

Tillväxten fortsatte. Utvecklingen av tillfälliga kontor tog fart. Men den var ändå, jämfört med idag, stillsam i många år. Totalt hade PCS cirka 230 moduler som hyrdes ut på olika kontrakt.

– Vi växte hela tiden organiskt, av egen kraft. Mycket tack vare vår höga kvalitet, till konkurrenskraftiga priser. Det fanns aldrig något kapital i ryggen, utan vi fick bevisa för bankerna i 5-årscykler att vi gjorde bra affärer och att vårt uthyrningskoncept fungerade, berättar Per-Olof.

Vände runt 2009

Först efter många års verksamhet började bankerna förstå det goda i denna uthyrningsverksamhet och framåt 2008-2009 började de ringa PCS istället för tvärtom.

– Lite så har det även varit på kundsidan för uthyrda modullokaler. Jag har från start varit övertygad om förträffligheten i affärsidén. Att lösa akuta lokalbehov när de plötsligt uppstår, för att sedan ta bort allt när kunden inte längre behöver lokalen. Men det har tagit tid att jobba in konceptet och få folk att förstå det goda i att hyra istället för att bygga fast sig i en permanent investering. Nu har kunder fått mersmak för de stora fördelarna i detta koncept, säger Per-Olof och fortsätter:

– Under de senaste fyra-fem åren har vi verkligen sett hur allt har lossnat och hur allt fler väljer en tillfällig lokallösning. Det hänger tveklöst samman med hela samhällsutvecklingen, stor migration och tröghet i övriga byggprocesser. Men kanske främst att folk i allt högra grad inser fördelarna med att inte äga bilar, fastigheter, maskiner och även lokalerna de arbetar i utan hyr hellre.

Dubblade marknadsandelar

Det intressanta för PCS Modulsystem är att i denna raska branschtillväxt har de inte bara följt med i utveckling. De har fördubblat sina marknadsandelar på tre år, från att ligga på cirka fem procent av totala uthyrda beståndet till att idag ha cirka tio procent av marknaden. Ser man på omsättningen på bolaget så har man nästan tiodubblats på tio år, från cirka 20 miljoner runt 2007 till att idag inte ha så långt kvar till 200 miljonersstrecket. Och tillväxttakten är fortsatt hög med 200-300 nya uthyrda moduler om året.

– Vi har blivit en uppstickare till de största aktörerna som nu börjar synas på allvar. Vi har kunnat växa till det dubbla antalet anställda, utan att behöva göra alltför omvälvande organisationsförändringar. Vi är fortfarande ett litet, tajt, enkelt och kostnads-effektivt bolag med personlig service på hög nivå. Kunderna märker sådant, och där tror jag en stor del av förklaringen ligger, säger Per-Olof.

Tredubblad ökning i kännedom

Sverige Bygger genomförde också mätningar med målgruppen för moduletableringar vad gäller kännedom och attityd av de olika aktörerna både 2015 och 2017. Där visade det sig också att kännedomen om PCS Modulsystem ökat tredubbelt, 140 procent. Att jämföra med att närmaste branschkollega hade ökat 22 procent.

– Effektiva marknadsaktiviteter med löfte om tillfälliga lokaler med bestående kvaliteter har bidragit till vår utveckling. Det är viktigt att synas i en starkt växande marknad, säger Per-Olof.

Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem.

Per-Olof Ekberg, VD, grundare och delägare av PCS Modulsystem.

Dela

Effektiva marknadsaktiviteter med löfte om tillfälliga lokaler med bestående kvaliteter har bidragit till vår utveckling, säger Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem.

Effektiva marknadsaktiviteter med löfte om tillfälliga lokaler med bestående kvaliteter har bidragit till vår utveckling, säger Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem.

Är du intresserad av mer information om PCS Modulsystem? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!