Skolpaviljonger med tystast möjliga skolmiljö med PCS Modulsystems nya moduler PCS Comfort.

Skönast möjliga skolmiljö för studierons skull tack vare de tysta modulerna PCS Comfort.

Skolmoduler för god studiemiljö

Skolmoduler från PCS Modulsystem är konstruerade för att även det tillfälliga ska ha riktigt god, bestående kvalitet. Ett viktigt fokus i våra skolmoduler har varit att uppnå största möjliga tystnad inne i skolpaviljongens lokaler. Med extra god ljudmiljö, vilket faktiskt är ett av de svåraste byggtekniska målen att nå, skapas förutsättningar för en god skolmiljö. För att kunna erbjuda detta utvecklade vi nya modulserien PCS Comfort, där vi i varje del – från golv, vägg och tak till fönster och ventilation – har anpassat material och byggtekniska lösningar för att skapa så tysta rum och hög ljudkomfort som bara är möjligt.

Skolpaviljongens moduler kan utrustas för särskilda krav

Skolmodulerna kräver normalt inga unika inredningar, de största kvaliteterna sitter inbyggt i golvens, väggarnas och takens konstruktion. Men efter nära 25 års erfarenhet av att montera tillfälliga skolor med våra skolmoduler, så har vi byggt upp en användbar verktygslåda som är applicerbar på nästan alla skolor. Sedan finns alltid specialbehov, som särskilda krav i slöjdsalar, musikrum, labbsalar och rum för estetisk utbildningar. Ett sådan exempel är Nyckelviksskolan, där mycket specifika krav behövde uppfyllas för de brännugnar som keramikutbildningen använder. En mer vanlig etablering är den i Rödängsskolan i Umeå.

En stor fördel med våra skolmoduler av serien PCS Comfort är möjligheterna till planlösningen i en skolpaviljong. Genom att varje modul är 3 x 12 meter så är de stora nog att både skapa rejäla klassrum och har ändå plats över för grupprum, kapprum och personalrum.

Många skolor etableras också med köksmoduler. För tillagningskök använder vi ofta en extra stor modul för att kunna inrymma all modern köksutrustning som krävs vid daglig tillagning av mat. För kök där maten bara värms upp, räcker en enklare form av köksmodul.

Skolmoduler till en över 3000 kvm stor skola. Läs mer här »
Skolmoduler monteras till ny paviljong på en dag. Läs mer här »

Standarduppställningar

Vi skräddarsyr våra uppställningar efter verksamhetens behov med hjälp av våra standardmoduler. Minsta uppställningen med Comfort består av fyra moduler och därefter kan man bygga precis hur stort eller litet man vill.

Vårat modulsystem PCS Comfort möjliggör invändig kommunikation genom hela byggnaden, bekvämt för eleverna och enkelt att underhålla för verksamheten. Klicka på bilden för en mer högupplöst version.

Några exempel där våra skolmoduler har skapat moderna skolpaviljonger:

Gert Hedström, utvecklings- och kvalitetsansvarig på PCS Modulsystem.

Gert Hedström, PCS Modulsystem.

”Bättre än 90 procent av alla permanenta skolor”

– Med våra moduler sätter vi upp bättre tillfälliga skolor och förskolor än 90 procent av det nuvarande beståndet av permanenta skollokaler, säger Gert Hedström, utvecklings- och kvalitetsansvarig av modulerna på PCS Modulsystem.

– Med vår nya PCS Comfort satte vi en ny branschstandard på kvalitet. Den är kraftfullt förbättrad i hela sin konstruktion för att skapa en tystare och mer komfortabel miljö inomhus.

Läs mer här»