Boendemoduler i Hallstahammar

Säkerhetsinspektion inför inflyttning i boendemoduler i Hallstahammar.

Boendemoduler med brett användningsområde

Boende finns i många former, från bostäder till boenden inom vård, utbildning eller i särskilda hem för asylsökanden. Det ställs alltid särskilda krav på moduler som ska användas för boende, speciellt brandskyddskraven som i våra svenska byggnormer alltid är högre ställda. Detta helt enkelt för att människor sover och bor dygnet runt i dessa lokaler. Våra boendemodulerna är byggda med brandskydd som står emot längre tid för att kunna skydda även de som sover om olyckan är framme.

Anpassade moduler för olika boendeformer

Boendemoduler från PCS Modulsystem finns i flera olika former, men de är inte lika vanliga som våra kontorsmoduler, förskolemoduler och skolmoduler som är de mest använda. Med våra boendemoduler finns valet mellan PCS Classic på 27 kvadratmeter och PCS Comfort på 36 kvadratmeter. Självklart kan rum anpassas efter behov och behöver inte följa måtten på varje modul. Flexibiliteten för inredning är nästan gränslös, mer om hur vi skräddarsyr efter behov här.

Bostäder

Boendemoduler för bostäder är en utmärkt lösning för att lösa kortsiktiga bostadsproblem. Då våra moduler i första hand används för uthyrning under temporära perioder, så är de inte att rekommendera som förstahandslösning om du som beställare vet att behovet är av mer permanent karaktär. Men vet du att behovet är temporärt, så har vi alltid en lösning.

Fritidshus / Stugor

Oavsett om ni vill bygga ett enskilt fritidshus eller en hel stugby har vi tagit fram en produkt där vi återbrukar våra tidigare hyresmoduler genom att bygga om dessa till moderna fritidshus. Husen kan ställas upp både permanent eller temporärt, på PCS Modulsystem bygger vi alltid med samma standard oavsett om huset ska stå i 2 eller 100 år.

Vård och omsorg

Mer vanligt är vårdboende, ofta vårdlokaler på sjukhus för patientboende eller annat boende. Våra boendemoduler, och även vårdlokalmoduler, är ofta ett utmärkt alternativ när sjukhus är i behov av renovering och behöver ersättningsavdelningar för sina patienter under byggnationstiden av den permanenta lösningen.

Flyktingboenden

Med ökade flyktingströmmarna har också behoven av boenden för ensamkommande flyktingbarn samt för asylsökande familjer vuxit. Här har i flera fall våra boendemoduler givit utmärkta tillfälliga lokallösningar med mycket god boendekvalitet till kostnadseffektiva nivåer.

Samlingsrum i boendemoduler i Hallstahammar

Samlingsrum i boendemoduler i Hallstahammar.

Neonatalens samlingsrum Östra sjukhuset

Samlingsrum i vårdavdelning med boende i Göteborg.

Några exempel där våra boendemoduler används:

Boende i Mölndal

Med 24 PCS Comfortmoduler har tio tillfälliga lägenheter kunnat skapas i Eklanda, Mölndal. Boendet är avsett för familjer med uppehållstillstånd i Sverige