Ibland kan det bli väldigt trångt, och stort behov av mer kontorsyta. Men det är enkelt att lösa med kontorsmoduler.

Kontorsmoduler för exakt den lokal du behöver

Flexibilitet må vara ett överanvänt ord, men det beskriver så väl användbarheten av kontorsmoduler från PCS Modulsystem. När vi utvecklade vår första kontorsmodulserie 1998–99 så var det marknadens första modulkonstruktion med nio meter självbärande långsidor. Just oberoendet av mellanväggar eller andra bärande element ger våra kontorsmoduler enastående flexibilitet, och denna modulserie har vi genom åren utvecklat vidare men har bibehållit det grundläggande. Hög byggkvalitet, flyttbarheten och oberoendet av bärande element. Med dessa kontorsmoduler kan vi skapa i princip vilken lokal du än önskar.

Trångt på kontoret? Lugn, det är lätt fixat!

Plötsligt kan det vara för trångt på kontoret. Kanske för att ni har vuxit snabbt. Eller renoverar delar av kontoret. Oavsett anledning kan vi ordna en snabb och riktigt bra lösning med våra kontorsmoduler. Vi monterar en lokal med så många kvadrat som du just nu saknar. Du hyr så länge ni behöver det.

Skräddarsytt efter era behov

Som specialister på modulsystem kan vi skräddarsy våra standardmoduler till att fylla era behov av mer kontorsyta. Vi etablerar exakt så stort kontor som du just nu har akut behov av. Som utbyggnad av befintlig byggnad, friliggande på intilliggande mark eller kanske högt upp i luften utmed fasaden som vi gjort vid flera andra tillfällen – eller som i filmen härintill med kontoret åtta meter upp i luften.

Kontorsmoduler som ger god arbetsmiljö

Med våra kontorsmoduler får du ett kontor med hög kvalitet och komfortabel arbetsmiljö, även om den är tillfällig. Läs mer här om vår modulserie PCS Classic – väl anpassad för kontorens behov.

Kontorsmoduler skapade modulbyggnad åt Vattenfall. Tillfälligt hyrd lokal, flyttbar lokal som hyrs temporär tid. PCS Modulsystem. Leasa modulbyggt kontor var självklart för Vattenfall

Pris, kvalitet och leveranstid var de viktiga parametrarna när Vattenfalls Mats Thelenius sökte leverantör för tillfälligt kontor. Den lösning med 12-meters kontorsmoduler som PCS Modulsystem erbjöd vann på alla punkter. Läs intervjun här >>

Se filmen när kontorsmoduler byggs samman åtta meter ovan ett annat kontor.

Några exempel där våra kontorsmoduler används: