Leasar ett modulbyggt kontor

– ett självklart val för Vattenfall i Uppsala

– Jag har varit fastighetschef i många år samt arbetat i energibranschen i 43 år. Jag kan säga att det här är ett bra alternativ för kontorsetableringar, dagens modulhus håller mycket hög kvalitet, säger Mats Thelenius, ansvarig för det nya hyrda kontorshuset på Vattenfall AB Värme i Uppsala.

Under senvintern och våren har Vattenfalls nya kontor i Uppsala raskt vuxit fram. På fyra dagar monterade PCS Modulsystem samtliga 22 PCS Comfortmoduler, som i två plan skapar 800 m2yta för 60 nya kontorsplatser.

– Vårt behov av nya arbetsplatser är stort. Vi ska bygga ett nytt kraftverk, för att gå över till helt fossilfri produktion av fjärrvärme. Bygget startar 2019 och är stort, ett miljardprojekt. Konsulter, projektledare och andra specialister kommer hit från Tyskland och Holland för att driva detta byggprojekt, och de kommer ha detta nya kontor som sin arbetsplats under de fem år bygget pågår, berättar Mats.

Stor klimatinvestering

Det nya kraftverket är en stor klimatinvestering, Vattenfall kommer kunna gå över från torveldning av torv till helt fossilfria energislag som eldning av flis och skogsavfall och även biooljor.

– Kraftverket blir på 100 megawatt och försörjer hela Uppsala fjärrvärmenät med totalt 60 mil av ledningar nedgrävda i backen, säger  Mats.

Det nya tillfälliga kontoret är modernt utrustat med både fjärrvärme och dessutom fjärrkyla.

– Fjärrkylan är ett annat projekt. Kylan produceras och levereras i Uppsala. Fjärrkylnätet byggs ut hela tiden för att komma bort från mindre anläggningar med freoner och annat, säger Mats.

Mycket talade för moduler

Att valet föll på att hyra ett modulbyggt kontor låg också nära till hands enligt Mats Thelenius.

– Vi vet att vi har ett stort behov i fem år. Under åren har vi samlat på oss en hel del erfarenhet av att beställa moduler. Att platsbygga permanent för en så begränsad tid hade varit helt fel investerade pengar. Fördelarna med moduler är också att de är byggda inomhus, vi kan ha dem under den begränsade tid vi själva väljer och det är dessutom en mycket snabb etablering.

Pris, kvalitet och leveranstid

För ett år sedan gick Vattenfall AB Värme ut med en första upphandling, och den vann PCS Modulsystem.

– I huvudsak var tre parametrar lika viktiga; pris, kvalitet och leveranstid. Och när det gällde pris tittade vi mycket på hur mycket yta vi kunde få ut. Med PCS:s 12-metersmoduler, istället för de gamla på nio meter från en annan modulleverantör, kunde vi nu få en bredare och mer yteffektiv kåk utan att modulerna kostade så mycket mer, berättar Mats.

Flera föll på ljudkraven

När det gäller kvalitet fanns det i upphandlingen även punkter med krav enligt plan- och bygglagen för ljud, ljus mm.

– Många frågade till exempel varför vi hade bullernormer. Vi ställer helt enkelt höga krav på den arbetsmiljö vi etablerar för vår personal. Med det kravet försvann flera andra leverantörer.

Vann två upphandlingar

Under hösten när Mats, kollegan Lars Dahllöfsamt två personer från konsulterna som ska arbeta i nya kontoret gick igenom handlingarna så förändrades förutsättningar. De hade gått ut med att skapa öppna landskap i upphandling 1. Kollegorna i Europa ville ogärna ha den typen av kontorsmiljö.

– Eftersom förändringarna blev så stora, med flera kontorsrum, större ventilationsutrustning mm, så gick vi ut med ny upphandling. PCS vann även i denna upphandling, säger Mats och tillägger:

– Ytterligare ett viktigt skäl var att de kunde tillverka, leverera och montera mycket snabbare än någon av de övriga. För oss med ganska akut trångboddhet var det viktigt.

Ser bara fördelar

Från första stund har Mats och Lars känt att de valde rätt:

– Allt har fungerat perfekt. Vi är jättenöjda så här långt med PCS Modulsystem. I januari var vi och tittade när våra moduler tllverkades i Sandsjöfors utanför Nässjö. Byggmetoden av modulerna är ju på desamma som när man bygger bostäder idag. Det bekräftar den höga kvaliteten och känns bra, konstaterar både Mats och Lars.

Efter ca två månaders byggtid är det klart för invigning den 22 maj. Många väntar på att få flytta in.

– Vår trångboddhet här på sajten är stor nu. Fördelarna för oss med denna lösning är flera.

När tiden har gått ut, kommer de och hämtar allt, eller så förlänger vi hyresavtalet. Vi står bekymmersfria och behöver inte lägga tid och pengar på avetableringar och rivningar, säger Mats och fortsätter:

– Genom att vi leasar hela kontorshuset från grunden behöver vi inte lyfta ett stort kapital. Annars hade vi nu behövt investera flera miljoner – utan att veta vad vi har för behov om fem år.

Se en snabb stop-motionfilm från montaget av Vattenfalls nya kontor i Uppsala.

Dela

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

PCS Modulsystem monterar nytt kontor som Vattenfall AB Värme i Uppsala leasar i fem år

Mats Thelenius övervakar montaget av det 800 kvadratmeter stora kontoret på Vattenfalls anläggning i Uppsala.

PCS Modulsystem monterar nytt kontor som Vattenfall AB Värme i Uppsala leasar i fem år

Snabbt skapas ett nytt kontor med hög kvalitet tack vare PCS Comfortmodulerna.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!