Skolbyggnad för Östra sjukhusets patienter

Lokal skapades där ingen yta fanns – fick sedan en våning till

PCS Modulsystem AB har i sitt stora uppdrag på Östra sjukhuset i Göteborg etablerat flera olika modulbyggda lokaler. Dessa används tillfälligt fram tills dess sjukhuset är klart med flera stora om- och tillbyggnader.

Skolbyggnad för patienter

Den tredje etableringen för PCS på Östra sjukhuset vintern 2015, belägen vid barnavdelningen, var på en plats där det på förhand inte fanns någon yta som rymde paviljongen. Här har PCS använts delar av ett grönområde, en vändplats samt en trottoar där man trots en nivåskillnad på ca 1,5 meter byggt grund, etablerat och lyckats få modulerna att smälta in väl i omgivningen.

Några år senare, hösten 2018, behövde dietistverksamheten nya lokaler. Då etablerades ytterligare en våning ovanpå den andra. Med hjälp av ytterligare fyra PCS Classicmoduler kunde då kontor för deras verksamhet med flera mindre kontorsrum skapas.

Denna paviljong, som nu sedan 2018 består av 4 + 4 PCS Classicmoduler, fungerar på nedre plan som skolbyggnad för patienter på barnsjukhuset och har där en totalyta på drygt 100 kvadratmeter. Med hjälp av ytterligare fyra PCS Classicmoduler kunde kontor på övre plan på ytterligare 100 kvadratmeter med flera mindre kontorsrum skapas. Östra sjukhuset hyr modulbyggnaden tillfälligt fram till då sjukhuset har alla permanenta om- och tillbyggnationer färdiga.

Dela

Se filmen av hur en lokal skapas på Östra sjukhuset där det inte fanns någon yta.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!