Ett ovanligt unikt moduluppdrag

– reumatologmottagningen på Malmö Universitetssjukhus

Varje uppdrag är unikt när det handlar om etableringar av moduler för en lokal. De kan se till synes lika ut, och i många fall följer modulmontage och färdigställande relativt likartade mönster. Men så finns det uppdrag som är väldigt unika. Ett sådant var Malmö Universitetssjukhus, en mycket speciell etablering som krävde en extra hög nivå av anpassningar.

66 moduler från Stockholm till Malmö

Det har i flera år pågått en mycket stor ombyggnation i stora delar av Malmö Universitetssjukhus. I detta stora arbete fick också PCS Modulsystem ett uppdrag, att flytta 66 moduler från en tidigare etablering på Löwenströmska sjukhuset norr om Stockholm och köra ner dem till Malmö.

Men arbetat handlade om mycket mer än att flytta och montera modulerna. En geriatrisk vårdavdelning på Löwenströmska med sängliggande patienter har byggts om till en reumatologmottagning i Malmö med rum för dagvård, undersökningar, smärtlindring, medicinska behandlingar, sjukgymnastik mm, förutom att det självklart måste finnas reception och rymligt väntrum.

Stora förändringar i rumsdispositionen

Anpassningarna av modulerna för den nya vårdlokalen gjordes till stor del för att skapa helt ny rumsdisposition för att stämma överens med sjukhusets behov av antal rum och ytor i varje rum. Så det blev många flyttade väggar och många nya dörrar.

Hela projektet samkördes mellan köparen Region Skåne, Sweco som var byggledare, övriga underkonsulter, White Arkitekter mm. PCS Modulsystem har varit samordningsansvarig i denna totalentreprenad och som sådan också haft ett ansvar även för inskrivna underentreprenörer med uppdrag som data, markjobb mm.

1500 kvadrat och 40 rum

Etableringen har resulterat i 1500 kvadratmeter stor byggnad i två plan med den befintliga arkitektritade svarta fasadbeklädnaden, som smälter väl in i den omgivande miljön. Här finns nu 40 iordningställda rum för administration, behandlingar, sjukgymnastik, teknik, rengöring (rum med spoldesinfektorer och diskdesinfektorer), välbevakade och gallerförsedda medicinrum mm.

Verksamheten har ställt höga krav på komfort och arbetsmiljö. Byggnaden är etablerad med en specialversion av PCS Comfortmoduler med väldigt hög standard rent ljud- och ljusmässigt för att skapa bästa tänkbara inre komfort. Utöver det finns flera smarta lösningar som ergonomisk höj- och sänkbar receptionsdisk, möjligheter för besökare till att checka in själva, speciella rum för återvinning mm.

En lång och lärorik process

– Normalt arbetar vi med uthyrning av lokaler, som vi etablerar efter egenframtagna ritningar med våra moduler. I detta fall handlar det om en försäljning av en färdigetablerad byggnad med väldigt många olika intressenter involverade.  Det ställer andra krav på garantiåtaganden, annan typ av ekonomi, andra lagrum gäller och det blir en helt annan typ av affär. Det har inneburit en lång process där vi har lärt oss mycket nytt, trots alla våra år i modulbranschen. Resultatet är bra och verksamheten på reumatologavdelningen är igång sedan försommaren 2018, säger Gert Hedström på PCS Modulsystem.

Dela

Gert Hedström till höger sitter med nyanställde Daniel Beijbom och går igenom alla anpassningar på ritningen för Malmö Universitetssjukhus.

Gert Hedström till höger sitter med nyanställde Daniel Beijbom och går igenom alla anpassningar på ritningen för Malmö Universitetssjukhus.

Malmö Universitetssjukhus köper 66 moduler till ny reumatologavdelning.

Så här mycket ändringar kan en ritning innehålla.

Fasadskiss Malmö Universitetssjukhus

Fasadskiss för reumatologavdelning på Malmö Universitetssjukhus, klicka på bilden för att öppna hela skissen (PDF).

RitningMalmöUniversitetssjukhus

Ritning för reumatologavdelning på Malmö Universitetssjukhus, klicka på bilden för att öppna hela ritningen (PDF).

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!