Enda modulhuset i nya Malmö sjukhusområde

”Utmärkt lösning – när du vet att lokalbehovet är tillfälligt”

I Malmö sjukvårdsområde pågår just nu ett mycket omfattande byggnadsarbete. Flera gamla byggnader rivs och totalt ska 100 000 kvadratmeter nya sjukhuslokaler skapas, plus 23 000 kvm servicebyggnad.

– För att få plats för de nya byggnaderna måste de gamla först rivas. Och samtidigt, i samma område, måste självklart vården fortsätta fungera. För detta skapar vi det vi kallar ersättningslokaler, säger Kristina Olofsson som varit projektledare inom detta område sedan byggnationerna startade 2014.

De största blev permanenta

Kristina berättar att det mesta har lösts med hjälp av två stora ersättningsbyggnader på cirka 20 000 m2 som av kostnadsskäl byggdes som permanenta byggnader i betong.

– Vi gick ut på offentlig upphandling och gav möjlighet för tillfälliga lösningar. Men förmodligen var byggnaderna alldeles för stora för att det skulle vara lämpligt med tillfälliga modullösningar. De vi byggde kommer istället bli kvar och fungera som vårdlokaler här i Malmö nya sjukhusområde där ett samlat centrum för lokalkrävande sjukvård etableras, berättar Kristina.

Akut tillfälligt behov

Men så uppstod ett akut behov av lokal, som tveklöst var av mer tillfällig karaktär och där flyttbara moduler skulle vara lämpliga.

– Den byggnad där reumatologavdelningen idag finns skulle rivas. När vi inte kunde finna lämplig plats för dem i befintliga evakueringslokaler tills dess den nya permanenta byggnaden står klar 2023, så började vi söka en tillfällig lösning. Vi fann då en lite markplätt i ett hörn av sjukvårdsområdet där en lokal om 1 320 kvm kunde rymmas. Det skulle då lösa vårt problem, berättar Kristina.

Erfarenhet ger fördel

Efter upphandling gick uppdraget till PCS Modulsystem.

– De vann uppdraget helt enkelt för att de hade bäst pris. Sedan har det visat sig att PCS är väldigt bra att ha att göra med. De är konstruktiva och kunniga. Det är en fördel att de har levererat moduler till sjukvård tidigare, säger Kristina.

Denna modullokal till reumatologen har ännu inte fått klart med bygglovet. Modulerna återanvänder PCS från en tidigare tillfällig sjukhusbyggnad vid Löwenströmska i norra Stockholmsregionen. De monteras ned därifrån och transporteras till Malmö. På vägen dit ställs de upp på PCS Modulsystems nya område i Perstorp, där de får en uppfräschning och anpassning till de behov som ställs av reumatologavdelningen vid Malmö sjukhus.

Enda modullösningen

– Av alla våra evakueringslokaler blir detta faktiskt den enda vi löser med moduler. Det hade mycket väl kunnat vara annorlunda, vi har ju arbetat med offentliga upphandlingar, säger Kristina

I detta projekt kommer beställaren själv göra projektering av mark, med förberedelser av grundläggning, vvs, media, med mera. Under tidiga hösten går Malmö nya sjukvårdsområde tillsammans med PCS in tillsammans och detaljprojekterar hur lokalen ska anpassas för verksamheten.

För tillfälliga behov

Vi ber Kristina dela med sig av sin erfarenhet från denna sjukhusrenovering och tillbyggnad, när en modullösning är att föredra.

– Det viktigaste är att på förhand verkligen tänka till. Ska byggnaden verkligen vara av tillfällig art eller ska den användas permanent? Att välja moduler till en byggnad som sedan blir permanent är inte så bra. Om man däremot vet att lokalen bara är tillfällig så är moduler en alldeles utmärkt lösning. Det behöver absolut inte kännas som en barack utan kan vara både snyggt och funktionellt. Det du vinner med den lösningen är framförallt att tiden tills den kan stå färdig är kortare men även att den är lättare att avveckla när behovet inte längre finns, avslutar Kristina Olofsson.

Dela

Klicka och se filmen från när demonteringen av modulerna inleddes på Löwenströmska sjukhuset för att flyttas till Malmö nya sjukhusområde.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!