Östra sjukhuset dubbelt så stort

Avancerad planering med nya hus och tillfälliga lokaler

Östra sjukhuset i Göteborg är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på barn- och kvinnosjukvård och har idag 180.000 m2lokalyta. Om en dryg tioårsperiod ska hela sjukhuset vara renoverat och lokalytan vara fördubblad till 360.000 m2. Med målet att svara upp till dagens krav på avancerad sjukhusvård.

– I ett så här omfattande projekt med många fastigheter och känsliga vårdverksamheter gäller det att ha kontroll på varje steg. Att planera för de konsekvenser som uppstår och ha alla beroenden mellan de olika projekten utredda, säger Markus Svedberg, övergripande huvudprojektledare för Östra sjukhusets fastighetsutveckling på Västfastigheter.

– Vi bygger både nya permanenta byggnader och sätter upp tillfälliga för att kunna flytta ut verksamheter och genomföra löpande renoveringar, berättar Markus.

– Vi har ett stort samarbete med PCS Modulsystem. Och det fungerar utmärkt. de är inte bara bra när det gäller pris, utan håller också hög kvalitet, säger Markus Svedberg, övergripande huvudprojektledare för Östra sjukhusets fastighetsutveckling på Västfastigheter.

Markus Svedberg, övergripande huvudprojektledare för Östra sjukhusets fastighetsutveckling på Västfastigheter.

Tre betydelsefulla paviljonger

Just nu, under maj-juni 2019, är PCS Modulsystem i färd med att sätta upp tre olika tillfälliga lokaler.De tre pågående etableringarna av tillfälliga modulpaviljonger är:

  • En närmast infarten, där en ny verksamhet för sprututbyte etableras och redan har installerat sig.
  • En större 2-plans modulbyggnad på över 900 m2dit apoteket flyttar in på nedervåningen för att kunder ska kunna nå apoteket då kulvertar byggs utanför befintligt apotek. Plus att en ny mottagning kallad Närhälsa med enklare akutvård öppnar på övre plan. Utöver detta skapas här rum för administration mm.
  • Ett 600 m2stort modulhus i två plan invid huvudentrén för vårdverksamhet med mottagningar för flera olika patientgrupper, bl.a. smärtklinik. De verksamheter som flyttar ut gör samtidigt plats för att centralkomplexet ska kunna renoveras. Därmed kommer man där kunna modernisera och bygga ut verksamheter för intensivvård (IVA) samt vård i tryckkammare (HBO), vilket kommer kunna förbättra sjukhusets förutsättningar för större och mer effektiv intensivvård med direkt närhet till en större och modernare tryckkammare.

Halvtid i byggprojektet

– Vi är just nu mitt uppe i Östra sjukhusets utveckling, och byggnationen har pågått i cirka fem års tid. Vi följer den tidplan vi har satt upp och hela Östra sjukhusets utveckling med alla projekt löper på bra, säger Markus.

Utöver de tre aktuella paviljongerna har PCS Modulsystem satt upp ytterligare fem tillfälliga sjukhus- och kontorslokaler på Östra sjukhuset:

  • ”Paviljong 9”, på ingen yta alls skapades utbildningslokaler för patienter på barnsjukhuset 2014. Denna byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in.
  • ”Paviljong 10”, stor modulbyggnad i två plan som administrativa lokaler för barnsjukhuset.
  • ”Paviljong 11”, 34 moduler stort modulhus, byggd i två våningar med hiss.Med lokaler skapade för forskningsverksamhet samt med viss ”mottagning” av personer som ingår i en del studier.
  • ”Paviljong 12”, Neonatalavdelningens administration och anhörigboende i två plan med sluss in till huvudbyggnadens neoverksamhet.
  • ”Paviljong 13, modulhus i två plan på ca 800 m2för den förlossningsverksamhet som flyttades hit från Mölndals sjukhus.

Sjukhusprojektet är ett av de största som PCS Modulsystem har varit involverade i, och är naturligtvis stolta att få vara en del av det. Totalt skapas 360.000 kvadratmeter i nya och renoverade lokaler för avancerad vårdverksamhet. Här gäller noggrann planering, men ändå att under en lång projekttid vara öppen för förändringar. När det gäller sjukhusfastigheter måste alltid vården, arbetsmiljön och patientsäkerheten ställas i första rummet. Flexibilitet och akuta lösningar är en av de stora styrkorna med tillfälliga lokaler.

Fina invändiga arbetsmiljöer

Paviljong 13 på Östra sjukhuset är en modern lokal för personal och patienter på BB, neonatalen, Auroroasamtal, amningshjälp, hemsjukvård m.m.

Paviljong 13 på Östra sjukhuset är en modern lokal för personal och patienter på BB, neonatalen, Auroroasamtal, amningshjälp, hemsjukvård m.m. Se mer här >>

Dietistverksamheten på Östra sjukhuset behövde nya lokaler. Då etablerades ytterligare en våning ovanpå en tidigare monterad modulbyggnad.

Dietistverksamheten på Östra sjukhuset behövde nya lokaler. Då etablerades ytterligare en våning ovanpå en tidigare monterad modulbyggnad. Se mer här >>

Östra sjukhuset kunde snabbt etablera lokal för ny vårdverksamhet, en mottagning för sprutbyte, med hjälp av återanvända moduler från PCS Modulsystem.

Östra sjukhuset kunde snabbt etablera en mottagning för sprutbyte. Se mer här >>

Dela

Tre pågående montage av sjukhuspaviljonger

Östra sjukhuset – tillfällig paviljong under uppförande, dock klar invändigt där ny verksamhet för sprututbyte redan har installerat sig.

Tillfällig paviljong under uppförande, dock klar invändigt där ny verksamhet för sprututbyte redan har installerat sig. Se mer här>>

En större 2-plans modulbyggnad på över 900 kvm etableras invid huvudentréns stora parkering dit apoteket flyttar in på nedervåningen.

En större 2-plans modulbyggnad på över 900 kvm etableras invid huvudentréns stora parkering dit apoteket flyttar in på nedervåningen.

Ett 600 m2 stort modulhus i två plan invid huvudentrén för vårdverksamhet med mottagningar för flera olika patientgrupper, bl.a. smärtklinik.

Ett 600 kvm stort modulhus i två plan invid huvudentrén för vårdverksamhet med mottagningar för flera olika patientgrupper, bl.a. smärtklinik.

Fem redan uppförda tillfälliga vårdlokaler

”Paviljong 9”, på ingen yta alls skapades utbildningslokaler för patienter på barnsjukhuset 2014. Denna byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in.

”Paviljong 9”, på ingen yta alls skapades utbildningslokaler för patienter på barnsjukhuset 2014. Denna byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in. Se mer här >>

Östra sjukhuset ”Paviljong 10”, stor modulbyggnad i två plan som administrativa lokaler för barnsjukhuset.

”Paviljong 10”, stor modulbyggnad i två plan som administrativa lokaler för
barnsjukhuset. Se mer här >>

Östra sjukhuset ”Paviljong 11”, 34 moduler stort modulhus, byggd i två våningar med hiss. Med lokaler skapade för forskningsverksamhet samt med viss ”mottagning” av personer som ingår i en del studier.

”Paviljong 11”, 34 moduler stort modulhus, byggd i två våningar med hiss. Med lokaler skapade för forskningsverksamhet samt med viss ”mottagning” av personer som ingår i en del studier. Se mer här >>

Östra sjukhuset ”Paviljong 12”, Neonatalavdelningens administration och anhörigboende i två plan med sluss in till huvudbyggnadens neoverksamhet.

”Paviljong 12”, Neonatalavdelningens administration och anhörigboende i två plan med sluss in till huvudbyggnadens neoverksamhet. Se mer här >>

Östra sjukhuset ”Paviljong 13, modulhus i två plan på ca 800 m2 för den förlossningsverksamhet som flyttades hit från Mölndals sjukhus.

”Paviljong 13, modulhus i två plan på ca 800 m2 för den förlossningsverksamhet som flyttades hit från Mölndals sjukhus. Se mer här >>

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!