Åter till gräs efter tre år

Från ingenting till modernt sjukhus och sedan borta igen

För tre år sedan fanns bara en gräsmatta utanför huvudbyggnaden på Löwenströmska sjukhuset i norra Stockholmsregionen. Sedan skapades på kort tid en nybyggd, modern och specialanpassad sjukhusbyggnad för geriatrikvård. Och nu är den borta igen. Endast städning och återställandet av markområdet återstår.

UNDER FÖRSOMMAREN INLEDDES nedmontaget av Löwenströmskas tillfälliga vårdavdelning. För att bland annat flyttas och bli en fullt modern vårdlokal för reumatologen i Malmö sjukvårdsområde. Dit flyttas 68 av de vårdanpassade modulerna för att skapa en 1320 kvm stor tillfällig reumatologavdelning. De övriga modulerna, av de totalt 94 som Löwenströmskas tillfälliga sjukhuslokal var uppbyggd med, kommer användas till andra nya vårdlokalbehov.

Löser akuta behov

– Det är huvudpoängen med våra moduler. Vi löser akuta lokalbehov. När behovet upphör, då monterar vi ned, återställer markområdet och flyttar modulerna till

Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem.

Per-Olof Ekberg, VD på PCS Modulsystem.

andra som behöver tillfällig lokal, säger Per-Olof Ekberg, vd på PCS Modulsystem.

– I detta fall har vi, i samarbete med en arkitekt, skapat moduler med både specialanpassade mått, invändiga anpassningar för modern vård och utvändigt en specialdesignad fasad. När vi söker beställare för att återanvända just dessa moduler så är det i första hand bland sjukhus och andra vårdinrättningar där de har tillfällig lokalbrist, behöver renovera eller liknande, säger Per-Olof.

Återställande ingår alltid

Nedmonteringen och det återställande som nu sker av gräsytan en bit in på hösten är arbeten som alltid ingår vid tillfälliga moduletableringar. Eftersom modulerna är byggda för att kunna monteras upp och ned och flyttas många gånger, så sker normalt de tillfälliga byggnationerna på markområden som enkelt kan återställas till ursprungligt skick.

Läs om hur vårdlokalen etablerades på Löwenströmska 2014 >>

Dela

Klicka och se filmen från när demonteringen av Löwenströmska sjukhuset inleddes.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!