På två år har kännedomen om varumärket PCS Modulsystem ökat med hela 140,9 procent. Det intressanta är att motsvarande ökning inte går att finna hos övriga företag i branschen för tillfällig uthyrning av modulhus.

En större enkät från Sverige Bygger har mätt hur väl målgruppen för tillfälliga lokaler känner till de olika modulföretagen i branschen. Diagrammet visar förändring i kännedom från 2015 till 2017 och där ökar PCS Modulsystem med 140,9 procent, markant mer än något annat företag.

Mer och mer kända

PCS Modulsystem har vuxit med 140,9 procent

PCS Modulsystem har varit specialiserat på att skapa tillfälliga lokaler med eget modulsystem i snart 25 år. För drygt två år sedan inleddes en satsning på att växa utanför en begränsad målgrupp i Stockholm och Göteborg till att bli kända hos fler och kunna leverera hyrda modullokaler till hela Sverige. En del i denna satsning var att kommunicera bredare och mot en större målgrupp om tjänsterna.

I samband med att satsningarna inleddes beställde PCS i februari 2015 av Sverige Bygger en riktad enkätundersökning till ca 10.000 personer i målgruppen för beställning av hyrda, tillfälliga modulhus för lokaler och boenden. Denna enkätundersökning följdes i februari 2017 upp med en ny, likadan, för att kunna mäta förändringen. Undersökningarna gav svar på en lång rad frågor som inte är avsedda annat än för internt bruk. En av frågorna kan vi dock redovisa här.

Ökade med 140,9 procent

Frågan om kännedom som ställdes var: Vilken/Vilka modulleverantörer känner du till?

Enkätundersökningen 2015 visade för PCS:s del att endast 6,6 procent av målgruppen kände till varumärke. Nu i februari 2017 fick åter Sverige Bygger i uppdrag att göra en ny undersökning. Den strategisk satsning som genomförts under två års tid visade på resultat över allas förväntan. På två år har kännedomen om varumärket PCS Modulsystem ökat till 15,9 procent. En ökning med hela 140,9 procent. Det intressanta är att motsvarande ökning inte går att finna hos övriga företag i branschen för tillfällig uthyrning av modulhus.

De svarande hade merparten av modulbranschens företag som svarsalternativ, se diagram. De kunde också svara att ”Ingen” var känd, alternativt att de känner till ”Annan” leverantör än de 14 namngivna. Resultatet visar procentuell förändring i kännedom av samtliga företag 2017 jämfört med 2015. Flexator och Parmaco står på 0 beroende på att de ingick i kategorin Annan i undersökningen som genomfördes 2015. 

Fördubblad omsättning och organisation

Det är också intressant att konstatera att PCS Modulsystem under motsvarande tidsperiod ser många andra resultat av sin satsning även på organisation, modulprodukter och levererade tjänster. Omsättning har i princip fördubblats, antalet anställda har fördubblat för att möta ökade efterfrågan och enligt egna kvalificerade bedömningar har PCS inte minst ökat sina marknadsandelar med siffror som motsvarar ökningen i kännedom.

En summering är att PCS Modulsystem idag är en betydligt större aktör i modulbranschen än bara för några år sedan. Samtidigt som snabb, personlig och krångelfri service, extra hög byggkvalitet och stor förmåga att kunna skräddarsy lokalerna efter kundernas behov har förstärkts som PCS position inom modulbranschen.

I arbetet med varumärkesutveckling och kommunikation anlitar PCS reklambyrån Pepparkakshuset.

Dela

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!