Tillfälliga och flyttbara lokaler för akuta behov

tillfällig och flyttbar lokal - apotek i modulbyggnad på östra sjukhuset i Göteborg

tillfällig och flyttbar lokal - apotek i modulbyggnad på östra sjukhuset i Göteborg

Apotek i modulbyggnad på Östra sjukhuset i Göteborg – en tillfällig och flyttbar lokal som löser akuta problem från PCS Modulsystem.

Våra tillfälliga och flyttbara lokaler har obegränsade användningsområden

Det finns egentligen inga begränsningar för vilken typ av lokal eller boende vi kan skapa med moduler. Är du i en situation där ett akut behov har uppstått, och du bara behöver fler rum under en temporär period – då kan vi säkert lösa lokalen eller boendet. Det kan ju också vara så att du snabbt, snabbt behöver mer yta för något och alla permanenta lösningar tar för lång tid, även då kan våra tillfälliga och flyttbara lokaler vara en idé.

Utöver de mest vanliga typerna av tillfälliga och flyttbara lokaler har vi etablerat stationshus, butikslokal för apotek, lager, industrilokaler, boenden, lägenheter, klubbhus, fritids och en del andra mer udda speciallokaler. Är du ute efter en permanent lösning så bör du nog söka en annan samarbetspartner, men handlar det om ett mer akut behov av lokal eller boende av tillfällig karaktär så kan vi ordna det mesta med våra självbärande och portabla moduler. Du varmt välkommen att hör av dig och lyssna med oss.

För kontakt, se här >>

Som modulexpert får ibland sätta upp tillfälliga och flyttbara lokaler av helt ny typ. Som när PCS Modulsystem etablerade moduler till ett tillfälligt stationshus på spårplattformen i Strängnäs medan tågen gick som vanligt på Svealandsbanan.

Se här några exempel på speciallokaler som är uppförda med våra moduler