Förskola i Hägersten

Med fantasifulla lekplatser

Vid idrottsplatsen utmed Mikrofonvägen i Hägersten, Stockholm, finns många som springer och motionerar. Men sedan årsskiftet 2013/14 finns här också gott om barn som leker på hästar, krokodiler, grisar och fartfyllda rutschbanor. Här har PCS monterat och färdigställt en 2-plans förskola, skapad av 34 byggmoduler. Här ryms sex förskoleavdelningar och över 100 förskolebarn. PCS har också färdigställt stora lekytor som delvis är under tak samt har många fantasifulla leksaker.

Arbetet påbörjades under sommaren 2013 och färdigställdes under hösten. Mycket engagemang har lagts i att skapa stora och fantasifulla lekytor på utomhusytorna runt förskolan, en stor del av utomhusytorna är dessutom under tak. I förskolan ryms sex avdelningar och över 100 förskolebarn i fina och fräscha förskolelokaler. Här finns självklart också personalutrymmen samt ett tillagningskök där all mat till förskolan lagas.

Se filmen om hela byggnationen

Se filmen om hela byggprocessen av förskolan på Mikrofonvägen i Hägersten.

Dela

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!