Förskola med vyer i Lödöse

Plats för sex förskolegrupper och kreativ lek

I Lödöse i Lilla Edet mellan Göteborg och Trollhättan har PCS Modulsystem uppfört förskolan Gossagården i två etapper. Den första om 14 moduler vintern 2015/2016, och den andra sommaren 2017 med 13 moduler samt anpassad sammanbyggnad så förskolan bildar en vinkel med innergård. Modulerna återanvänds från tidigare etableringar och har flyttats från Stockholm och byggts om invändigt för anpassning till förskoleverksamhet efter kundens önskemål.

Etableringsytan är från början åkermark med storslagen vy över omgivningarna. Jordmånen medförde att en större schakt utfördes vilken dränerats och fyllts med bärlagergrus. På grusytan har PCS Modulsystem byggt och vägt av en Dejegrund som etableringen vilar på.

Den färdiga fastigheten rymmer fem förskoleavdelningar, har flera rullstolsramper. Modulen närmast gatan inrymmer kök och diskrum och resterande moduler skapar yta för de olika förskolegrupperna med entréer, omklädning, lekrum, matdel, vilorum och personalutrymmen.

På gården har PCS även platsbyggt ett förrådshus och skärmtak för barnvagnar. Dessutom har förskolan en spännande gård med en kreativ trädgård där det ges tillfällen för möten, lek och samspel mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare..

Gossagårdens förskola är belägen i det natursköna området Ekeberg i södra Lödöse. Förskolans fem avdelningar är för barn mellan 1-5 år. I närheten av förskolan finns också vackra skogsområden och Lödöse museum som även inhyser kommunens biblioteksfilial. Förskolan bedriver sin verksamhet utifrån skollagen, läroplanen för förskolan, barnkonventionen, kommunens mål och verksamhetens egna utvecklings- och likabehandlingsplan. På förskolan arbetar tio förskolelärare och sex barnskötare.

Se filmen om hur montaget av modulerna gick till i Lödöse.

Dela

I Lödöse i Lilla Edet mellan Göteborg och Trollhättan har PCS Modulsystem uppfört en förskola i två etapper om 14 moduler + 13 moduler.

Öppna planritning för Gossegårdens förskola, klicka på bild (PDF).

 

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!