Mottagning för sprutbyte

Sjukhuset kunde snabbt etablera ny vårdverksamhet

Östra sjukhuset behövde snabbt etablera en lokal för att komma igång med en verksamhet för att hantera sprutbyte åt patienter. Tack vare den korta tid som krävs från lokalbehov och idé till färdig lokal när lösningen heter moduler från PCS Modulsystem, så har denna lokal på kort tid våren 2019 etablerats. Verksamheten startade redan i april 2019, samtidigt som färdigställandet av exteriörens fasadskivor, målning mm kunde göras klart efter inflyttningen av verksamheten.

Lokalen är etablerad med åtta PCS Classicmoduler. Modulerna har tidigare använts i andra lokaler, och återanvänds här efter ett rekonditioneringsarbete för ett nytt lokaländamål. De åtta modulerna på 3×9 meters storlek skapar en totalyta på ca 220 kvadratmeter. Inom denna yta ryms en mottagningsenhet för sprutbyte. Inom lokalen finns här reception och väntrum för mottagning av patienter, expedition, undersökningsrum, samtalsrum, personalrum mm.

Denna vårdlokal är en av totalt åtta etableringar av olika stora tillfälliga lokaler som PCS Modulsystem fått i uppdrag av Västfastigheter att sätta upp för att bidra till att det stora fastighetsutvecklingsprojektet för Östra sjukhuset ska löpa på smidigt.

Mer här om de övriga modulbyggnaderna på Östra sjukhuset >>

Dela

Skiss på modulbyggnad för mottagning sprutbyte på Östra Sjukhuset i Göteborg.

Skiss på modulbyggnad för mottagning sprutbyte på Östra Sjukhuset i Göteborg. Klicka för att öppna PDF.

planritning av lokalen för sprutbyte på Östra sjukhuset

Klicka för att öppna planritning av lokalen för sprutbyte på Östra sjukhuset.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!