Folkparkens förskola

38 moduler till Södertälje

I Södertälje etablerar vi just nu en förskola i två plan, byggnaden förväntas stå färdig att överlämna till verksamheten i mitten på Juni. Paviljongen består av 38 stycken moduler som ger rum till sex stycken förskoleavdelningar samt personalutrymmen, tillagningskök och intilliggande matsal för eleverna. Modulerna kommer värmas upp av fjärrvärme via vattenburna radiatorer. En platsbyggd korridor kommer att byggas för att sammanbinda förskoleavdelningarna med matsalen för att tillfredsställa beställarens önskemål.

22 av 38 moduler på plats i Södertälje.

Landskapsarkitekten har jobbat med de befintliga träden i sin utformning av skolgården.

Skolgård och parkmiljö

Till förskolan kommer det byggas en helt ny utemiljö med ytor som stödjer barnens utveckling både fysiskt och socialt. Gården kommer erbjuda olika möjligheter till lek med klätterutrustning, gungor samt rutschbana, det skall även anläggas en yta för bollspel.

Ytor för parkering och transportväg till och från skolan har utformats för att vara säker för föräldrar och elever men samt effektiv för verksamheten, detta utan att kräva att några av de stora tallarna inne i parken fälts.