Evakueringslägenheter i Eskilstuna

PCS Modulsystem bygger 20 lägenheter med moduler från Isolamin

När det kommunala fastighetsbolaget i Eskilstuna, K-fast,  behövde evakuera boende under renoveringsarbeten av sin lägenhetsflotta blev lösningen 20 tillfälliga lägenheter i Vilsta.

47 moduler blev 20 lägenheter

Efter en del arbeten med omlokalisering och omprojektering påbörjades schakt- och pålningsarbeten för att skapa förutsättningar för att bygga de tre husen på Störtloppsvägen.
Modulmontaget skedde med Isolamins hydrauliska lyft-ok som genom sina fjärrstyrda manövrering minskar flera av de risker som är gällande i samband med lossning från trailer och vid själva montaget.

Modulerna som användes är byggda med samma stomsystem som det som använts i projektet XPO i Arlandastad även om installationer och planlösning såklart är helt annorlunda.

Modulärt byggande

Ursprungstanken var att bygga två huskroppar men det visade sig tidigt i projektet att platsen som valts inledningsvis inte var gick att använda. Lösningen blev stället en omlokalisering och att de två större huskropparna efter flytten nu blivit tre. Tack vare modulärt byggandet och den smarta planlösningen var det enkelt att ”bryta isär” husen och bygga ihop tre nya.

 

Dela

Eskilstuna bygg

Hus 2 och 3 under byggnation på den nedre etableringen. Moulerna kommer utan fasad från fabrik och ger kunden stor frihet i husens gestaltning.

Hus 2 och 3

Hus 2 och 3 klara med hus 1 skymtandes i bakgrunden uppe i vänstra hörnet.

Hus 1

Hus 1 hamnade längst upp på Störtloppsvägen och smälter bra in bland tallarna

 

 

 

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!