Modulnyheten som tystar allt

Ett års utveckling av PCS Comfort

Efter ett års utvecklingsarbete lanserade PCS Modulsystem under 2015 sin nya tysta produktserie för tillfälliga lokaler – modulnyheten PCS Comfort.

– Vi har i första hand tagit fram helt nya moduler för att erbjuda bästa möjliga ljudkomfort i de lokaler vi hyr ut, säger Gert Hedström, projektledare och utvecklingsansvarig på PCS Modulsystem.

– På förskolor, i skolor, på sjukhus och i andra vårdavdelningar – nästan överallt där våra moduler används – är ljudet en väldigt viktigt faktor för en god arbetsmiljö.

PCS Modulsystem har gjort sig kända på marknaden för att ha en hög kvalitet och ytfinish på sina moduler för temporära lokalbehov, utan att för den skull ligga på hög kostnadsnivå. Nu tar företaget ytterligare ett stort steg och lanserar nästa generation moduler.

Ljudmätning av Stockholm stad

– Ursprunget var att Stockholm stad genomförde en ljudmätning av alla förskolor i stan. De kom då fram till att många både permanenta och tillfälliga förskolor hade för hög ljudnivå. Efter ett tag fick vi ta del av undersökningen och fann då att det även fanns brister i några av våra lokaler, berättar Gert och fortsätter:

– Vi har levt med våra modulprodukter i 15 år nu, naturligtvis med viss utveckling av dem efterhand. Men nu ansåg vi att det var dags att ta ett större grepp och utveckla en helt ny produktserie med moduler som lever upp både till dagens och morgondagens krav på god arbetsmiljö.

Specialister inom akustik

För att utveckla bästa möjliga ljudkomfort har PCS tagit hjälp av både specialister inom akustik och den samlade kunskap som idag finns inom byggteknik vad gäller allt från isolering, absorbering och störande frekvenser till steg-, stom- och överhörningsljud.

– Under arbetets gång har vi testat olika material till golvbjälkarna för att finna rätt balans mellan stumhet, vikt och bärförmåga. Vi provar nya typer av isoleringsmaterial och ökar väggtjocklekarna. Vi lägger till och med in ljudstegsmattor. För att säkra att utvecklingsarbetet ger rätt resultat genomför vi också akustikmätningar, säger Gert.

Glas med stora möjligheter

En annan viktig detalj i de nya modulerna är att de är utrustade med nya kvaliteter på fönster och dörrar.

– Det finns glas för ljusinstrålning, ljudisolering och för höga energikrav. Våra nya fönster är optimerade för att stänga ute oönskat buller och samtidigt ge låg värmeinstrålning. Genom att de också svarar upp till höga energikrav, så höjer de komforten i lokalerna både när de är mycket trafik, solvarmt och kyligt utanför, berättar Gert.

En effektivitetsjakt

De nya modulerna PCS Comfort har också en ökad väggtjocklek för att möta både nya och kommande energikrav.

– Mycket av utvecklingsarbetet handlar om effektivitet. Förutom att modulerna ska vara extremt effektiva på att skapa bra ljudkomfort så tar vi stor hänsyn till energieffektiviteten. Och samtidigt måste våra moduler vara effektiva ur kostnads- och vikthänseende också. Våra moduler är portabla för att kunna användas flexibelt för uthyrning under en begränsad period, för att sedan kunna flyttas och användas igen till en annan lokal.

Skillnaden syns i fasaden

Alla förbättringar med ljud, ljus och energieffektivitet i de nya PCS Comfort-modulerna kan vara svåra att se, de måste mätas och upplevas. Men du kommer faktiskt både ut- och invändigt kunna se om förskolan, skolan, vårdavdelningen eller annan kundanpassad lokal är byggd med den nya generationen PCS-moduler.

PCS Comfort kännetecknas utvändigt av en alldeles egen design, entréer med fasad av cederträ runt den snygga dörren.

Mer annex än paviljong

Modulerna är också i standard ökade från 3 x 9 meter till 3 x 12 meter. Det betyder att modulbyggnaderna blir bredare och bilden av att vi etablerar paviljonger kommer förändras. Våra nya lokaler kommer mer få karaktären av annex.

När du kliver in i lokalen möter du också en annan rymd tack vare den ökade standardstorleken.

– Framförallt till förskolor och skolor är de 12 meter långa modulerna mer lämpade för att skapa bättre planlösningar med tillräckligt stora lekytor och klassrum. Vi får heller inte samma begränsningar i modulskarvar som vi lever med i niometersmodulerna, säger Gert.

Både Comfort och Classic

Den nya modulen PCS Comfort kommer komplettera produktutbudet av PCS standardmoduler. Kvar finns även den nuvarande, PCS Classic, i olika storlekar.

– I många lokaler räcker gott vår klassiska modulserie fortfarande och kommer vara ett alternativ för de ändamål där kostnaderna är helt avgörande, säger Gert.

Akustikmätning genomförd av PCS Comfort »

Dela

Gert Hedström, PCS Modulsystem

Gert Hedström, projektledare för den nya tysta modulserien från PCS Modulsystem.

PCS Comfort, en tyst modulnyhet från PCS Modulsystem, är nu färdigutvecklad.

PCS Comfort, den tysta modulnyheten från PCS Modulsystem, är nu färdigutvecklad.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!