Stolt byggproffs reste modulskolan

Specialanpassad för barn med allvarliga funktionshinder

– På förhand var många i personalen negativa till att skapa en tillfällig skola med moduler till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men nu när de flyttar in den nya skolan hör vi bara lovord om lokalen.

Det säger Mikael Gustafsson, platschef för modulbyggnationen på Mossbergska Friluftsskolan på Karduansmakaregatan i Göteborg.

– Den modulbyggda skolan ser inte alls ut som lärarna hade förväntat sig. Nu är i princip alla positiva till den moderna, välbyggda och specialanpassade skolan.

 Störande ljud stängs ute

Alla skolbyggnader i Sverige har höga krav på ljus, ljuddämpning och ventilation. Men på en skola anpassad för barn med funktionsnedsättningar av neuropsykiatrisk art höjs dessa krav ytterligare för att möta elevernas behov. I klassrummen är det av högsta vikt att stänga ute störande ljud och skapa en så lugn och trivsam miljö som möjligt.

Mikael Gustafsson är erfaren byggare och ägare av Helledals Bygg i Göteborg, den underleverantör till PCS Modulsystem som har monterat de 20 PCS Comfortmodulerna och byggt samman den här 850 kvadratmeter stora skolbyggnaden i två plan.

En specialbyggd skola

– Mycket av specialarbetet med denna moduluppställning har rört sig kring att dämpa olika källor till oljud eftersom den här barnen är väldigt känsliga för störande ljud, berättar Mikael och fortsätter:

– Det mesta var förberett i modulerna från fabrik. Som de ljudtäta dörrarna, de klackdämpade golven och väggarna med ljuddämpande akustikplattor i klassrummen, allt det var redan inbyggt i modulerna. Vårt kompletteringsarbete rörde mest ljuddämpning av ventilationssystemet. Här klädde vi in hela anläggningen och monterade en ljuddämpare vid varje ventil.

Stolt byggare

Mikael Gustafsson är en etablerad byggare med lång erfarenhet av traditionellt byggande och är stolt över resultatet.

– Med PCS Modulsystem blir det riktigt hög kvalitet. Om man jämför så är det stora skillnader. PCS har moduler som det är ett nöje att sätta upp, det blir riktigt gedigna byggnader och ser bra ut både in- och utvändigt. Speciellt sedan PCS introducerade sina nya 12-metersmodulerna blir planlösningarna väldigt flexibla.

– Jag tror skillnaden främst ligger i att PCS inriktar sig på lite längre uthyrningsperioder och därför satsar extra mycket på hög byggkvalitet och design, menar Mikael och lägger till:

– Det är egentligen bara de platta taken som avslöjar att det är modulbyggda lokaler. Men i andra uppsättningar vi har gjort åt PCS har beställarna satsat på sadeltak och då finns inget vare sig ut- eller invändigt som kan avslöja hur huset är byggt.

Flera mindre klassrum

– Den här skolan är specialanpassad på många sätt, berättar Michael Lenberg, uppdragsansvarig på PCS Modulsystem och fortsätter:

– Förutom att den har högre ljudkrav än normalt är den byggd med lite mindre klassrum, 38 kvm stora och anpassade för 6–7 elever i varje klass. Skolan rymmer förutom tre vanliga klassrum också NO-sal, estetiksal, matsal, stort konferensrum samt rum för kurator, specialpedagoger och rektor.

Även tillgängligheten i och runt byggnaden är noga genomtänkt för att säkerställa lugn och trygghet för eleverna. Invändigt i entrén finns förutom en bred trappa också en hiss mellan våningsplanen och utvändigt har PCS byggt en väl tilltagen entrétrappa och en ramp med tak som förbinder modulbyggnaden med den befintliga skolan.

Dela

Mikael Gustafsson, platschef för modulbyggnationen på Mossbergska Friluftsskolan till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mikael Gustafsson, platschef för modulbyggnationen på Mossbergska Friluftsskolan till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!