”State of the Art-moduler”

Västerås har inlett en stor skolsatsning

Västerås stad har inför 2019 inlett en satsning på sitt skolbestånd. Det gäller i allt från att lösa brist på skolplatser, alltför stora klasser samt skolor med renoveringsbehov. I denna långsiktiga satsning är tillfälliga skolor skapade med hyrda moduler från PCS Modulsystem en viktig pusselbit för de mest akuta behoven.

– Att valet föll på PCS Modulsystem har naturligtvis som i all offentlig upphandling med priset att göra. Men också för att Västerås stad ville ha de bästa modulerna på marknaderna. PCS erbjuder något av State of the Art, deras moduler är lite större, snyggare och har något bättre invändig komfort, säger Johan Falk, projektledare för de sex olika skolbyggnaderna som ska stå klara till höstterminens start.

Västerås satsar på skolmoduler med kvaltet – PCS Modulsystem

– Västerås stad ville ha de bästa modulerna på marknaderna. PCS Modulsystem erbjuder något av State of the Art, säger projektledaren Johan Falk.

Sex skolor från maj till augusti 2019

Den första stora satsningen sker nu från maj till början av augusti. Sex tillfälliga skolor etableras med PCS Comfort, kvalitetsmodulerna med god ljudkomfort från PCS Modulsystem. Totalt skapas i dessa sex skolpaviljonger 19 klassrum för ca 500 elever, därefter planeras ytterligare tre skolor med 10 klassrum monteras under hösten 2019.

Vi fick en längre intervju med Johan Falk, som arbetar på konsultfirman PQ Projektledning, och är anlitad av Västerås stad som ansvarig projektledare för hela denna skoletablering.

Varför bygger Västerås stad så många skolor just nu?

– Det finns eftersatt behov av skolplatser i staden. Det har varit så ett tag, men nu tar man tag i problemet på allvar. Västerås har en ny politisk majoritet som styr nu och som gör en tydlig skolsatsning. Tillfälliga modulbyggda skolor är då en bra lösning för de behov där det är omöjligt att hinna bygga permanent, säger Johan.

Ska även många permanenta skolor renoveras och byggas nya?

– De modulskolhus vi bygger nu är inte evakuering för renoveringar, utan de handlar om att lösa akuta behov som brist på klassrum samt alltför stora klasser inför höstterminen. Men samtidigt byggs det en ny större permanent skola i staden, och det finns mer långsiktiga planer för fler renoveringar och nybyggnationer.

Vad tycker du om moduletableringar av tillfälliga skolor?

– Personligen tycker jag det är en bra idé. De löser snabbt ett akut problem. Dessutom är dagens moduler av väldigt hög kvalitet. De är dessutom det enda rimliga alternativ som står till buds när vi snabbt behöver fler skolplatser. Tillfälliga modulhus är däremot inte en lika bra lösning på lång sikt, det kan bli dyrt. Nu arbetar vi med tillfälliga bygglov i fem år, vilket är att betrakta som kort sikt. När vi planerar en permanent skola så är det för minst 20-30 år.

”PCS Comfortmoduler är State of the Art”

När det gäller moduler, kan du se skillnader mellan olika leverantörer?

– Nu har jag inte sett konkurrenternas moduler riktigt ingående. Men jag kan ändå konstatera att PCS Comfortmodulerna är State of the Art. De är lite större och håller högsta kvalitet. Pris är förstås alltid prio 1, men staden vill också ha en produkt som lever upp till deras höga kvalitets- och miljökrav.

Det låter som ni har en hektisk och intressant sommar framför er?

– Ja, vi ska ha sex tillfälliga skolhus klara till skolstart. Dessutom har vi planer på ytterligare tre i höst. De första tre vi sätter upp nu i maj är 2-plans för fyra klassrum och med hiss, de övriga tre är 1-planspaviljonger.

– Byggtakten är att de första tre skolorna monteras på tre veckor. Därefter följer två monteringsfria veckor då färdigställande av skolhusen pågår. Veckan därpå monteras två skolor under samma vecka, sedan monteras den sjätte skolpaviljongen veckan därpå. Till midsommar ska alla sex skolor stå uppställda. Sedan färdigställs de under sommaren för att runt månadsskiftet juli-augusti vara klara att besiktigas. Då kommer jag och min kollega Kristoffer Stråt genomföra alla besiktningar. Målet är att senast 12:e augusti få slutbesked från stadens bygglovshandläggare. Då kan skolorna ta lokalerna i bruk, börja inreda för att den 19 augusti, en vecka senare, ta emot eleverna.

Vilka krav ställer ni på de här tillfälliga skolorna?

– De måste, som alla nya byggnationer, uppfylla BBR-kraven inom främst brandsäkerhet och tillgänglighet. Det innebär att det ska finnas ramper, utrymningsvägar etc. Staden har även haft krav på viss inredning, viss bestyckning av lokalerna.

– Sedan är den inre miljön med ljudkomforten viktig. De äldre modulerna har varit ljudakustikkänsliga. Nu har ju PCS skapat moduler som ger bättre akustik i lokalen, vilket är högst fördelaktigt. Staden ställer strikta krav på ljudmiljön i skolan, även om alla moduler idag kan uppfylla de normala byggkrav som finns ändå. Just detta är viktigt för arbetsmiljön för lärare och elever.

Vad säger du till dem som tycker att man med god planering borde kunna klara sig med enbart permanenta skolor?

– När det som här i Västerås finns ett eftersatt behov, så kan man absolut tycka att det här borde staden ha tagit tag i tidigare. Men det är inte hela sanningen. Det har skett en ganska stor inflyttning som snabbt kräver nya skolplatser. Sedan varierar efterfrågan när vi har dels närhetsprincipen, dels det fria skolvalet. Vissa år är några skolor populära och staden planerar för tillströmningen av elever. Sedan ändras plötsligt önskemålen, andra skolor blir plötsligt mer attraktiva. Då måste staden tillgodose de behoven, och samtidigt fundera vad man göra med nästan elevtomma skolor.

– Istället för att då investera 300 miljoner konor i en ny permanent skola, är de många gånger bättre att med hjälp av moduletablerade tillfälliga skolor investera kanske en tiondel av kostnaden och sedan anpassa sig till utvecklingen. Annars blir det ett fruktansvärt slöseri, och man ska absolut vara ytterst försiktig, sparsam och eftertänksam med skattepengar.

Kan du se att modulbyggnader har någon gräns, när de inte passar eller blir för stora?

– Nej, det tror jag faktiskt inte. När jag tittar på de modulerna vi sätter upp, och jämför med de gamla byggnaderna på skolan så ser jag ingen större skillnad utvändigt. Och invändigt kommer förmodligen de nya upplevas ha högre kvalitet och bli mer attraktiva. Så jag ser inga egentliga gränser för hur många och stora modulbyggnader vi kan sätta upp. Däremot är det svårare att motivera sadeltak och andra extra kostnader för att göra exteriören mer attraktiv, det är ju trots allt tillfälliga byggnader, säger Johan Falk.

Dela

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Här monteras den sjunde skolan i Västerås, ett montage som i denna timelapsefilm går på 15 sekunder.

FAKTA

Moduletableringar av skolor i Västerås

Etableringstid: Start modulmontage 6 maj, sex färdiga skolor för inflyttning 12 augusti 2019.

Aktuella skolor: Tillbergaskolan, 4 klassrum i 2 plan Skallbergsskolan, 4 klassrum i 2 plan Vetterstorpsskolan, 4 klassrum i 2 plan Norra Vallby skola, 2 klassrum i 1 plan Rösegårdsskolan, 2 klassrum i 1 plan Håkantorpskolan, 3 klassrum i 1 plan. Malmabergsskolan, 2 klassrum i 1 plan, 7 moduler. Med stor sannolikhet senare i höst: Fridnässkolan, 4 klassrum i 2 plan, 16 moduler. Ekbergaskolan, 4 klassrum påbyggnad av ett plan 2, 16 moduler.

Nya klassrum: 21 st. inkl. Malmabergsskolan (tillkommer 8 klassrum med Fridnäs och Ekberga). Total yta: 2844 kvadratmeter (tillkommer 1152 kvm med Fridnäs och Ekberga). Antal PCS Comfortmoduler: 79 st à 3×12 meter (tillkommer 32 moduler med Fridnäs och Ekberga).

Modulmontörer: Modulmontage i Borlänge AB. Ansvarig projektledare från beställaren: Johan Falk, PQ Projektledning. Beställare: Västerås stad. Ansvarig projektledare från leverantören: Suvad Avdic, PCS Modulsystem. Leverantör: PCS Modulsystem AB

Se här hur de sex skolor som färdigställdes under sommarlovet blev

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!