Förskolemoduler från PCS Modulsystem som enkelt skapar bra förskolor.

Förskolemoduler som enkelt skapar bra förskolor.

Förskolemoduler som bygger på 25 års erfarenhet

De förskolemoduler vi använder för att skapa förskolor är i grunden samma moduler som för övriga lokaler. Men en förskola har alltid flera specifika behov. Med hjälp av den erfarenhet vi har samlat på oss under 25 år så har vi kunnat skapa väl anpassade förskolemoduler, med de planlösningar, de inredningar och de krav på tysta miljöer som gör att barn och pedagoger får bästa möjliga arbetsmiljö.

Anpassade moduler för bra förskolemiljö

Förskolemoduler från PCS Modulsystem är skapade med tanke på de krav på extra god ljudmiljö som finns på förskolor. För dessa krav utvecklade vi nya modulserien PCS Comfort, där varje del från golv, vägg och tak till fönster och ventilation är anpassat för att skapa så tysta rum och hög ljudkomfort som bara är möjligt.

Designmässigt gör också storleken på våra nya förskolemoduler med en längd på 12 meter att vi kan skapa större samlingsrum och leksalar.

Installationer och inredningar

När det kommer till de installationer och inredningar vi färdigställer från modulfabriken så handlar det i normalfallen om tämligen standardbetonade el- och rörinstallationer eftersom normerna för god byggkvalitet är de som styr.

Inredningarna för förskolor har vi genom åren byggt upp i vår verktygslåda, som kapprumsinredning, låsbara skåp, skötbord, torkskåp mm. De är i princip alltid nödvändiga för alla förskolor. Sedan sker alltid anpassningar i planlösningar efter storlek, markområde och andra särskilda behov och önskemål.

Till många förskolor tillhör också köksmoduler. För tillagningskök använder vi ofta en extra stor modul för att kunna inrymma all modern köksutrustning som krävs vid daglig tillagning av mat. En enklare form av köksmodul är för kök där maten bara värms upp på plats, men tillagas på annan plats.

Se så enkelt det kan vara att skapa bra förskolor.

Några exempel där våra förskolemoduler används: