Skolpaviljonger med tystast möjliga skolmiljö med PCS Modulsystems nya moduler PCS Comfort.

Skönast möjliga skolmiljö för studierons skull tack vare de tysta modulerna PCS Comfort.

Skolmoduler för bästa möjliga studiero

Bästa möjliga skola är självklart för oss på PCS Modulsystem. Vi vet av erfarenhet att en tillfällig skolpaviljong som vi monterar med våra skolmoduler är bättre än 90 procent av alla permanenta skolor som finns i Sverige. Genom kontinuerlig utveckling av våra moduler, och med framtagningen av vår helt nya tysta modul PCS Comfort så har vi på PCS Modulsystem en kvalitetsstandard på våra skolmoduler som ingen annan kan överträffa.

Förstklassiga skolmoduler för god studiemiljö

Skolmoduler från PCS Modulsystem är konstruerade för att även det tillfälliga ska ha riktigt god, bestående kvalitet. Ett viktigt fokus i våra skolmoduler har varit att uppnå största möjliga tystnad inne i skolpaviljongens lokaler. Med extra god ljudmiljö, vilket faktiskt är ett av de svåraste byggtekniska målen att nå, skapas förutsättningar för en god skolmiljö. För att kunna erbjuda detta utvecklade vi nya modulserien PCS Comfort, där vi i varje del – från golv, vägg och tak till fönster och ventilation – har anpassat material och byggtekniska lösningar för att skapa så tysta rum och hög ljudkomfort som bara är möjligt.

En annan stor fördel med våra skolmoduler av serien PCS Comfort är möjligheterna till planlösningen i en skolpaviljong. Genom att varje modul är 3 x 12 meter så är de stora nog att både skapa rejäla klassrum och har ändå plats över för grupprum, kapprum och personalrum.

Skolpaviljongens moduler kan utrustas för särskilda krav

Skolmodulerna kräver normalt inga unika inredningar, de största kvaliteterna sitter inbyggt i golvens, väggarnas och takens konstruktion. Men efter nära 25 års erfarenhet av att montera tillfälliga skolor med våra skolmoduler, så har vi byggt upp en användbar verktygslåda som är applicerbar på nästan alla skolor. Sedan finns alltid specialbehov, som särskilda krav i slöjdsalar, musikrum, labbsalar och rum för estetisk utbildningar. Ett sådan exempel är Nyckelviksskolan, där mycket specifika krav behövde uppfyllas för de brännugnar som keramikutbildningen använder. En mer vanlig etablering är den i Rödängsskolan i Umeå.

Många skolor etableras också med köksmoduler. För tillagningskök använder vi ofta en extra stor modul för att kunna inrymma all modern köksutrustning som krävs vid daglig tillagning av mat. För kök där maten bara värms upp, räcker en enklare form av köksmodul.

Skolmoduler till en över 3000 kvm stor skola. Läs mer här »
Skolmoduler monteras till ny paviljong på en dag. Läs mer här »

Några exempel där våra skolmoduler har skapat moderna skolpaviljonger:

Gert Hedström, utvecklings- och kvalitetsansvarig på PCS Modulsystem.

Gert Hedström, PCS Modulsystem.

”Bättre än 90 procent av alla permanenta skolor”

– Med våra moduler sätter vi upp bättre tillfälliga skolor och förskolor än 90 procent av det nuvarande beståndet av permanenta skollokaler, säger Gert Hedström, utvecklings- och kvalitetsansvarig av modulerna på PCS Modulsystem.

– Med vår nya PCS Comfort satte vi en ny branschstandard på kvalitet. Den är kraftfullt förbättrad i hela sin konstruktion för att skapa en tystare och mer komfortabel miljö inomhus.

Läs mer här»