Etapp 2 klar på Skogsängsskolan

Tillfällig skolpaviljong i Salems kommun utökades från sex till åtta klassrum

Sommaren 2017 byggdes en tillfällig skolpaviljong upp på Skogsängsskolan i Salems kommun med sex klassrum samt personal- och grupprum. Under sommaren 2019 utökades skolhuset med ytterligare två klassrum, tack vare en påbyggnad av en andra våning över delar av skolpaviljongen. Genom denna addering av sju skolmoduler samt två specialmoduler för trapphuset med hiss kunde det akuta behovet av fler klassrum till ett ökat antal elever lösas.

Den tillfälliga skolan byggdes i etapp 1 upp med 23 PCS Comfortmoduler, med en total lokalyta på 852 kvadratmeter. Etapp 2 med 9 PCS Comfortmoduler ökar lokalytan 250 kvadratmeter plus ytan för ett trapphus. Flexibiliteten i byggnation och påbyggnad görs möjlig tack vare PCS Modulsystems egenutvecklade och svensktillverkade Portable Construction System™, där varje modul är självbärande och kan byggas samman på ett för beställaren skräddarsytt sätt efter behov.

Skollokalerna svarar tack vare de moderna flyttbara modulerna PCS Comfort upp till hög ljud- och ljuskomfort i och mellan klassrummen, förutom att lokalen också lever upp till höga kvalitetskrav. Beställare är Salems kommun, som hyr skolpaviljongen av PCS Modulsystem.

Kommunal grundskola i Salem

Skogsängsskolan i Salem strax söder om Stockholm är en kommunal grundskola med cirka 570 elever och 2 klasser i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. I Skogsängsskolan finns även Centrum För Flerspråkighet som organiserar kommunens modersmålsundervisning samt förberedelseklasser för nyanlända elever.

Lärmiljön på Skogsängsskolan präglas av struktur, tydlighet, trygghet och glädje. Eleverna ska känna sig sedda och lyssnade till samt ha en tilltro till sin egen förmåga att lära.

Dela

Tillfällig skolpaviljong med PCS Comfortmoduler på Skogsängsskolan i Salems kommun.

Klicka på bild för att öppna ritning av skollokalen etapp 1 (PDF). Klicka här för att öppna ritning etapp 2 (PDF).

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!