Irstaskolan två nya lokaler

Sju nya klassrum växte upp under ett sommarlov

Irstaskolan 10 km öster om Västerås centrum fick under sommaren 2017 två nya skollokaler som tillsammans rymmer hela sju nya klassrum. Detta gjordes möjligt tack vare en snabb etablering av PCS Modulsystems förstklassiga PCS Comfortmoduler under sommarlovet. En grund etablerades först, och därpå restes 13 respektive 10 moduler för att skapa de två skolpaviljongerna på skolområdets östra hörn. De tillfälliga skollokalerna kommer nu hyras av Västerås stad under en begränsad tid som lösning för det ökade behovet av elevplatser.

Stort upptagningsområde

Eleverna som går i Irstaskolan kommer från ett område som begränsas av Sagån, flygplatsen, Tortunavägen och Mälaren. Cirka 1/3 av eleverna bor så att de åker skolskjuts. Skolan har verksamhet för elever från förskoleklass till grundskolans årskurs 9, och dessutom fritidshem för elever från förskoleklass till åk 3. På skolan finns också ”Klubben” – en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 samt en fritidsgård, som är öppen på kvällarna för de äldsta eleverna. Hösten 2017 hade Irstaskolan ca 800 elever och 85 medarbetare på skolan.

Meningsfullt och utmanande lärande

Alla elever i årskurs 6 får en egen personlig hemlånedator på Irstaskolan – en bärbar Mac eller iPad att använda som arbetsredskap under de följande åren de går på skolan. Alla elever i årskurs 6 har en dessutom personlig iPad att använda som arbetsredskap i klassrummet och eleverna F–5 har tillgång till en iPad på fyra elever. Alla klassrum åk 1–9 har fast monterade filmprojektorer i klassrummen och det finns täckning för trådlöst nätverk i hela skolan.

Närhet till naturen

Skolan har nära till skog, ängar och hagar och därför kan skolan satsa på att ha uteverksamhet med god kvalitet för idrottsundervisningen och för fritidshemmen. Här finns dessutom en fullstor sporthall samt fotbollsplaner.

Dela

Irstaskolans två nya skollokaler – PCS Modulsystem

Klicka på bilder för att öppna skisser på Irstaskolans två nya lokaler (PDF).

 

Irstaskolans två nya skollokaler – PCS Modulsystem

Klicka på bilder för att öppna ritningarna på Irstaskolans två nya lokaler (PDF).

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!