Mörbyskolans lösningar på lokalproblemen

Först ny skola på 17 dagar – sedan modulmontage kvällstid

Mörbyskolan i Danderyds kommun norr om Stockholm fick lokalproblem som kom plötsligt en sommar 2015. En vattenskada i en av skolbyggnaderna torkade inte. Snabbt behövdes två klassrum till skolstarten. På 17 dagar innan sommarlovet var till ända ordnade PCS Modulsystem allt från beställning till färdigställd och slutbesiktigad skola.

Men problemen fortsatte. På grund av felkonstruktioner på den gamla skolbyggnaden har nya vattenskador uppkommit. Golv har fått rivas och ett större renoveringsarbete har fått vidta. Dessutom kommer man under samma arbetsprocess bland annat behöva byta ut alla gamla fönster för att förbättra energiförbrukningen och den inre komforten. Ett renoveringsarbete som kommer pågå ytterligare ca 2-3 år.

Montaget krävde två lyftkranar

Ett problem var dock att dessa nya problem blev uppenbara mitt under höstterminen. Lösningen blev då att PCS Modulsystem först fick etablera ett 2-plans skolhus på en ledig yta uppe vid skogen. Enda problemet där var att ytan inte var tillgänglig för lastbilar med modulerna. Istället fick PCS använda två olika lyftkranar som tillsammans kunde lyfta in de 16 moduler som krävdes för att etablera skolhuset. Ett extra dilemma var att det behövde göras med start på eftermiddagarna efter att eleverna hade lämnat skolan. Nu står här en skollokal med fyra klassrum, grupprum, personalrum, teknikrum, toaletter, kapprum och trapphus med hiss. Här ryms nu på övre plan två klasser i Mörbyskolans högstadium och på nedre plan har kemilaboratoriesal samt kemilektionssal etablerades. För salen med laboratorielektioner finns också särskild utrustning som separat ventilation, giftskåp, gasskåp separerat från själva labsalen, ögondusch, nöddusch och annat som är krav för en modern kemisal.

Skolan byggdes upp i mörker

För att skapa ytterliga klassrum till de två högstadieklasser som saknade rum vid renoveringen, byggde PCS Modulsystem på ytterligare ett plan på den paviljong som restes snabbt sommaren 2015. Även detta montage fick göras i såväl mörker efter skoltidens slut samt i den bistra vinterkyla som januari 2018 bjöd på. Lektioner pågick fortfarande i grundvåningen. Byggnationen gick dock enligt planerat och under våren stod nya skolhuset klart. I denna skollokal huserar som tidigare lågstadieelever på Danderyds Montesoriskola i halva nedervåningen samt Mörbyskolans högstadium i skolhuset övriga tre klassrum.

Mörbyskolan två nya 2-plans skollokaler är båda monterade med PCS Comfortmoduler, vilket säkerställer mycket god ljudkomfort och allmänt hög kvalitet för bästa tänkbara skolmiljö i en tillfälliga skola skapad med flyttbara moduler.

Samtliga steg i dessa skoletableringar ingår det ramavtal PCS Modulsystem har med med Danderyds kommun.

Dela

Se filmen av montagets som skedde i mörker och bister januarikyla. Mer om modulmontaget här »

Öppna skisser och planritning genom att klicka på bilden (PDF).

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!