300 procent över förväntan i Göteborg

Stor tillväxt på bara 5-6 år i hela Västsverige

På väldigt kort tid har utvecklingen i Göteborg och övriga Västsverige för PCS Modulsystem varit långt över all förväntan. Från några enstaka etableringar för 5-6 år sedan, till att idag ha över 20 000 kvadratmeter modullokaler uthyrda och i Göteborgsbolaget omsätta 40 miljoner kronor.

– Jodå, jag trodde nog när vi startade upp 2008 att vi skulle växa. Men vi är nog 300 procent, eller nära tre gånger så stora idag mot vad jag trodde då. Utvecklingen, särskilt de senaste tre åren, har verkligen varit snabb, säger Michael Lenberg, ansvarig på PCS Modulsystems Göteborgskontor.

Löste svåra utmaningar

Det hela började i Göteborg med tre moduluppställningar inne på Sahlgrenska sjukhuset. En skulle demonteras och den stod väldigt krångligt till.

– Vi fick köpa dessa etableringar ganska förmånligt, under förutsättning att vi klarade av och själva bekostade att från en innegård lyfta bort modulerna över en sexvåningsbyggnad. Det lyckades vi med, och strax därpå byggde vi en annan svår lokal på limträbalkar åtta meter ovanför ett annat kontor, berättar Michael.

Vad är orsaken till att ni har vuxit så mycket i Göteborgsregionen? 

– I Göteborg finns inget ramavtal. Därmed har vi som en mindre aktör kunna vara med vid varje enskild upphandling, och har uppenbarligen lyckats lämna bästa anbud i många projekt. Därmed har vi haft möjlighet att växa och bli en lite större aktör i modulbranschen även här, säger Michael.

– Sedan finns det en allmän tendens i Göteborg och hela samhället att man inte längre behöver äga. Delningsekonomin har blivit populär, att inte sitta fast i en investering och att kunna avveckla när behovet inte längre finns, säger Michael.

Från finanssektorn

Michael talar som en ekonom. Och det är inte så konstigt. Från start arbetade han på finansbolag med att hjälpa PCS Modulsystem med att finansiera investeringen i moduler. Först från 2013 har Michael arbetat heltid på PCS och uteslutande med moduletableringar i Göteborg och sedermera hela Västsverige.

– De närmaste åren bedömer jag att vår tillväxt bara kommer fortsätta, säger Michael.

Sedan 2015 har Michael fått sällskap på Göteborgskontoret av Ola Bjurman, som är kvalitetsansvarig för moduletableringarna.

Dela

På väldigt kort tid har utvecklingen i Göteborg och övriga Västsverige för PCS Modulsystem varit långt över all förväntan.

Michael Lenberg och Ola Bjurman på PCS Modulsystem i Göteborg har fått uppleva en utveckling långt över förväntan.

Är du intresserad av tillfällig lokal i Göteborg med omnejd? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!