I alla väder, för alla lokalbehov

Modulerna monterades under en snöyr dag

På 40 sekunder visar filmen ovan hur en ny skolpaviljong kunde skapas under en enda dag. Detta var dessutom en dag i början av november 2016 då Storstockholm drabbades av ett snöväder som enligt vissa var det värsta på 100 år och som skapade kaos på många håll.

Även här i Salems kommun, där Rönninge skola skulle utökas med två nya klassrum i denna tillfälliga paviljong, drabbade snöyran modulmontaget. Lastbilarna som transporterar modulerna från fabriken i Värmland till montaget i Salem fick vissa problem. De blev stående i backar och andra trånga passager. Det innebar att montaget som skulle inledas i gryningen kl 07.00 blev förskjutet i flera timmar.

När väl plog- och sandbilar hade hjälpt till med vägarna i Rönninge kunde lastbil efter lastbil leverera de åtta modulerna. Sedan gick montaget med kranföraren och de fem byggarna från Modulmontage undan i rask takt. Snön yrde, men störde inte montaget. De 3 x 12 meter stora modulerna, samt den fina träinklädda entrémodulen som är 3,6 x 12 meter, sattes i raskt takt på plats som byggklossar i ett lego. Innan den korta dagen hade nått skymning på eftermiddagen så var alla åtta moduler på plats och montaget var klart.

Efter detta följer några veckors färdigställande av olika hantverkare med entréramper och trappor, lister och andra fasadinklädnader samt invändigt iordningställande mellan väggskarvar, mattor och tak samt inkoppling av el, VVS, data etc. Inom fyra veckor står skolan redo att ta emot två klasser med skolbarn.

Dela

Bygglaget som trotsade snöyran vid Rönninge skola och snabbt reste nya skolpaviljongen, fr v Henrik Lund, Jacob Liljenhag, Bengt Östlin, Oscar Prins och Anders Johansson.

Bygglaget som trotsade snöyran vid Rönninge skola och snabbt reste nya skolpaviljongen, fr v Henrik Lund, Jacob Liljenhag, Bengt Östlin, Oscar Prins och Anders Johansson.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!