”Lokalerna påverkar skolarbetet”

Rektorn ser tydliga pedagogiska resultat

– Lokalerna påverkar det pedagogiska arbetet väldigt mycket. Resultatet är tydligt. Här är både elever och lärare väldigt nöjda efter utbyggnaden. Ingen av oss kan idag se att skolan är byggd med moduler, säger Susanne Barklund, biträdande rektor på Solhemsängens skola.

Lokalbehovet har varit ett dilemma för skolorna i Spånga stadsdel i flera år. Därför genomfördes en tillbyggnad av Solhemsängens skola med 1500 kvadratmeter under 2012.

– Vi har väldigt många elever i vårt skolpliktområde och vi ska rymma ännu fler inom våra lokaler. För oss betyder det att vi måste skapa plats för ca 100 elever, säger Susanne.

Ökning från 6 till 10 klasser

Solhemsängens skola har tidigare haft tre årskurser, F–2-skola. Men för att klara elevtillströmningen i området behåller man nu eleverna längre, innan de går över till Solhemsskolan.

– Det betyder att vi nu är F–3-skola och i höst blir en F–4-skola, fem årskurser och totalt tio klasser. Sista utbyggnadsetappen hoppas vi genomförs nu till sommaren berättar Susanne.

Hela skolan byggde om

Att utöka skolan med fyra klasser handlar inte bara om att skapa plats för fyra extra klassrum. Susanne förklarar:

– När vi går från en liten till en större skola måste många lokaler förändras och läggas till. Som vaktmästeri, rejäl matsal och stort kök med viss tillagning, idrottsytor, expedition, bibliotek, slöjdsal, musiksal mm. Vi måste till och med tänka på att vi behöver ha större kopieringsrum.

Mer ”självförsörjande”

Susanne visar runt i nya utbyggda skolan. Matsalen har blivit ett stort personalrum. Lärarna har fått separata arbetsrum för varje arbetslag. Rum för vaktmästeri, expedition och bibliotek har skapats och lagts mer centralt närmare entrén. Skolsköterskan har fått utmärkta ytor.

– En stor förändring efter tillbyggnaden är att elever och lärare inte behöver byta skola för att gå upp och ha lektioner i musik och slöjd i Solhemsskolan. Vi säger att vi blivit mer självförsörjande, vi har fått egna lokaler för de ämnen vi undervisar i. Det spar väldigt mycket tid och gör undervisningen effektivare. I nästa etapp får vi dessutom en egen rörelsehall och då kommer vi även kunna ha idrottslektionerna här på skolan, säger Susanne.

Nya köket ger bättre mat

Det kanske mest tydliga är ändå nya köket och stora matsalen, med funktionella, stora tillagnings- och diskytor samt även kontor och omklädningsrum för personalen.

– Skillnaden är jättestor. Arbetsmiljön i köket med all modern utrustning har blivit väldigt bra. Den ljusa matsalen är jättefin och rymmer 130 elever. Förändringar som ökar matkvaliteten och trivseln för alla. Nu kan vi också ha större samlingar här, säger Susanne.

Lyssnade på skolans önskemål

Hur mycket har då Susanne som platsansvarig i Solhemsängens skola kunna påverka för att tillbyggnaden ska passa för verksamheten?

– Jag kom in här på skolan när alla beslut redan var fattade om att en tillbyggnad skulle ske. Men under hela ritnings- och byggprocessen har Gert Hedström från PCS varit väldigt inlyssnande. De tog till sig våra önskemål och kunde, förutom tillbyggnaden, i princip bygga om hela den gamla skolan invändigt. På så sätt fick vi alla centrala funktioner samlade nära entrén, säger Susanne och fortsätter:

– Samtidigt har vi kunnat dela upp skolan i flera pedagogiska enheter. Förut delade all personal på ett rum, nu har varje arbetslag egna rum. Hela skolan har blivit moderniserad. Det påverkar arbetet jättemycket.

Anpassade efter hörselnedsättning

Susanne berättar om några specifika önskemål hon och skolan hade, som med lite flexibilitet och lyhördhet från PCS:s sida gick att lösa:

– Vi har en flicka med hörselnedsättning och behövde ett rum med ljuddämpning. Då tog PCS kontakt med specialist för att få veta exakt vilken hörselskada eleven har, för att kunna dämpa ljud med just de svängningar som hon hade problem med. På så sätt hade de kunnat anpassa ljuddämpningen efter hennes hörselskada redan när modulerna för det rummet monterades. Det uppskattar vi väldigt mycket.

– En annan detalj var flödet till matsalen. Vi ville att eleverna ska kunna gå yttervägen för att inte störa andra klassrum. Då ordnade de kapprum med extra hängare, toaletter och handfat där barnen kommer in till matsalen.

Förvånansvärt smidigt

Naturligtvis påverkas en skola av en tillbyggnad i två plan med åtta nya klassrum, matsal och mycket mer. Men med PCS Modulsystem modulsystem gjordes allt klart från byggstart i april 2012 till skolstart höstterminen augusti samma år, utan skolan missade några skoldagar.

– Allt har flutit på förvånansvärt smidigt och enkelt. Mycket tack vare ett nära samarbete med PCS. De har hela tiden varit kontaktbara, det har aldrig hänt att jag försökt få tag i dem utan att de svarar eller ringer upp direkt. På så sätt har de kunnat lösa problem som uppstår efterhand, utan krångel, vilket har gjort att processen gått väldigt smidigt, säger Susanne.

Dela

25 sekunders stop-motionfilm av ett stort modulmontage på Solhemsängens skola.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!