13 av 67 förskolor är tillfälliga

”Vi behöver alltid både kort- och långtidshyrda lokaler”

– Den här etableringen blir vår 67:e förskola inom vår stadsdel. Av dem är 13 stycken tillfälliga modulpaviljonger medan de övriga 54 är permanenta. Och eftersom de tillfälliga alltid är nya och fräscha är de uppskattade av personal, barn och föräldrar.

Det säger Lisa Sörhammar, lokalintendent för förskolorna inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm. Vi är lite nyfikna på att höra hur en expansiv stadsdel som den hon arbetar på resonerar när det gäller tillfälliga respektive permanenta lokallösningar.

Kombinerar olika lösningar

– Det är utmärkt att kombinera olika lösningar för oss med den fördelning mellan permanenta och tillfälliga förskolor som vi har idag, säger Lisa och förklarar:

– När vi vet att vi har ett långsiktigt behov, ansöker vi om att få ett permanent bygglov i detaljplanen för en sådan etablering. Merparten av våra förskolor är och ska vara permanenta lokaler och är tänkta att ha en livslängd på ca 40 år, säger Lisa.

– Men sedan har vi alltid akuta behov vid förändringar. I flera fall handlar det om hög tillväxt där vi behöver snabba lösningar för alla nyinflyttade. Eller som i detta aktuella fall med den nya tillfälliga förskolan här på Svärdlångsvägen. Här handlar det om att en närliggande permanent förskola behöver renoveras och byggas ut. Då passade det utmärkt att skapa en tillfällig förskola här.

Parkmiljö, lämpligt för tillfällig lösning

Vi står utanför förskolan på Svärdlångsvägen och konstaterar att miljön är väldigt trevlig och bör kunna passa för en trivsam förskola.

– Detta är ett parkområde, här skulle vi få svårt att få ett permanent bygglov. Däremot passar det utmärkt för en tillfällig etablering i den här fina miljön. Så med denna lösning i fem plus eventuellt två år till kan vi låta barnavdelningarna flytta över hit medan den permanenta lokalen förnyas. Dessutom kan vi kanske avveckla en mindre och därmed inte så kostnadseffektiv permanent förskola där vi bara har en barnavdelning, berättar Lisa.

Tydlig strategi

När Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel etablerar en tillfällig förskola har de en tydlig strategi och plan för hur stora lokalerna ska vara och hur länge de ska hyra dem innan de monteras ned och avvecklas.

– Ja, vi sätter alltid upp relativt stora tillfälliga förskolor. De ska minst ha utrymme för fyra barnavdelningar. Dessutom med hyresavtal i minst fem år, gärna som i detta fall med möjlighet att förlänga till sju år eller ännu längre.

– Då blir det en ekonomisk fördelaktig avskrivningstid av etableringskostnaderna av förutom modulbyggnaden också markarbete, grund och lekytor. Hyr vi bara några år så blir kostnaden per år mycket högre. Och när förskolan har minst fyra avdelningar är det också fördelaktigt att etablera ett riktigt tillagningskök. Det uppskattas oftast av föräldrar, barn och personal att förskolan har egen kock och att maten tillagas på plats, säger Lisa.

Alla förskolor hyrs

Vi frågar lite mer om detta med ekonomi. Tillfälliga lokaler som hyrs några år i förhållande till permanenta lösningar på många år.

– Till att börja med, samtliga våra 67 förskolor hyrs av vår stadsdel. Vi äger inga lokaler. De permanenta etableringarna hyr vi av kommunala eller privata fastighetsbolag eller av bostadsrättsföreningar, berättar Lisa och fortsätter:

– För att få rätt nivå på kostnaderna, även för tillfälliga modulpaviljonger med kortare hyrestid, så följer vi vår ekonomiska strategi med hyfsat långa hyrestider och relativt stora lokaler. Då får vi jämförbara kalkyler, oavsett om det är tillfälliga eller permanenta lösningar. Och i samtliga fall förskolor med hög kvalitet.

Första modulbygget från start

Lisa är ganska ny på sin post, har arbetat där i ett år, har tidigare arbetat inom Stockholm stad och har en bakgrund som byggnadsingenjör. Så moduletableringen på Svärdlångsvägen i Årsta är den första som hon har varit med alltifrån inledande projektering till färdig etablering.

– Jag har viss erfarenhet från en liknande modulbyggd och tillfällig förskola på Skagersvägen. Även där var det PCS Modulsystem som stod för etableringen. Där är personal, barn och föräldrar väldigt positiva. Personalen uppskattar att ha en ny och fräsch arbetsmiljö med moderna, funktionella och ergonomiska hjälpmedel, möbler och utrustningar. Ingen där tänker på att det är modulbyggt och de ser det inte som något tillfälligt eftersom fem-sju år är en lång tid för barn på en förskola, säger Lisa.

– I projektet på Svärdlångsvägen har jag från start arbetat tätt med främst Peter Edvardsson från PCS. Vi har haft många samtal och möten medan förskolan tagit form – från förfrågan till ritningsförslag till bygglovshantering till beställning och vidare till moduletableringen. Peter med flera på PCS håller mig löpande informerad om små och stora framsteg och kontakterna har varit mer och mer täta när förskolan har börjat ta form.

Lärdomar till nästa projekt

Så här när förskolan står på plats och ska öppna under nästa vecka, är det något som du i efterhand tycker skulle ha skötts annorlunda.

– I princip är jag nöjd. Informationen från PCS har varit bra, jag har kunnat följa varje fas, de har varit enkla att nå och följsamma i de förändringar vi har bett om. Och resultatet är väldigt fint, har blivit detsamma som vi har sagt och som ritningarna sa – förutom att vi missförstod en sak med en entré på ritningen, men det kunde PCS hitta en enkel lösning på.

– Det jag främst kan lära mig är att involvera förskoleverksamhetens personal ännu tidigare. Nu fick vi efter besiktning ändra på vissa delar i inredningen som de ville ha på annat sätt. Detta kommer jag ta med mig och försöka förbättra till nästa gång, säger Lisa.

Dela

tillfällig förskola på Svärdslångsgatan i Årsta, uthyrd av PCS Modulsystem

Tillfällig förskola är bra för både Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm och barnen på förskolan Svärdslångsgatan i Årsta, uthyrd av PCS Modulsystem

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!