”PCS är lösningen när stadsdelen växer”

För Lars är hyra av modulpaviljonger en utmärkt lösning

Lars Sjöholm, projektledare för förskoleplatser i stadsdelen Hägersten/Liljeholmen.

Lars Sjöholm, projektledare för förskoleplatser i stadsdelen Hägersten/Liljeholmen.

– För att få fram många nya förskoleplatser på kort tid måste man kunna agera snabbt och flexibelt. PCS Modulsystem har varje gång vi anlitat dem, tack vare sitt obyråkratiska sätt, kunnat lösa våra lokalproblem på ett smidigt och bra sätt, säger Lars Sjöholm, projektledare för förskoleplatser i stadsdelen Hägersten/Liljeholmen.

Förskolegarantin ställer tuffa krav på planerarna i Stockholm, kanske speciellt för de mest expansiva stadsdelarna. Som till exempel Hägersten/Liljeholmen.

– Från att föräldrarna ansöker, ska vi inom tre månader kunna erbjuda en förskoleplats. Eftersom det tar 4-5 år att få fram en permanent förskoleplats, måste vi ibland finna andra vägar. Då är modulpaviljonger som vi hyr en begränsad tidsperiod en utmärkt lösning, säger Lars.

Växer så det knakar

Stadsdelen Hägersten/Liljeholmen har vuxit så att det knakar det senaste decenniet. Se bara på ökningen av inskrivna förskolebarn. 2003 hade man 1817 barn, 2007 var det 3007 och 2012 hade stadsdelen 4187 barn i förskolorna.

– Paviljongerna kom från början till för att klara befolkningstoppar. Och ofta har vi trott att toppen är nådd. Men icke. Det är snarare en ständigt växande topplatå, säger Lars och fortsätter:

– Samtidigt har stadsdelen en begränsad budget. Staden har bestämt att av varje satsad 100-lapp på förskolan ska 79 kronor gå direkt ut i verksamheten. Det betyder att vi måste lösa nya förskolelokaler till rätt ekonomi. Därför har vi fortsatt använda modulbyggda paviljonger som ett viktigt komplement till i vår utbyggnad av förskoleplatser.

Årstaberg blev snabbt dubbelt så stort

Ett sådant exempel är Årstabergs förskola. Från början hade PCS satt upp en lång enplansbyggnad som rymde sex förskoleavdelningar. Det byggdes sedan ut med en separat mindre byggnad för två avdelningar.

– Hösten 2011 stod vi inför det faktum att vi saknade ett stort antal förskoleavdelningar till nästa höst. Delvis för att Årstadalsskolan behövde använda lokalerna där vi inhyste våra förskolebarn, men också för alla nyinflyttade familjer.

Lösningen efter samtal med PCS blev då att på kort tid bygga på ett våningsplan på båda byggnaderna. På så sätt skulle man åstadkomma 14 förskoleavdelningar, utökade personalrum samt ett stort tillagningskök för 300 portioner mat per dag.

Komplicerat – men PCS hittar lösningar

Lars berättar om projektet:

– Det var en komplicerad byggnation som krävde extraordinära insatser. PCS fick lov att anpassa gamla moduler till nya faciliteter. Beställarna kom med flera tillägg, vilket gjorde att byggtiden kortades ner hela tiden. Byggnaden ligger i sluttning. Regnvatten var ett problem. Sprängningar krävdes. Samtidigt är det väldigt trångt. Första delen av modulbyggnationen påbörjades under påskveckan, då förskolan stängdes. Under veckorna fram till sommarstängningen fortsatte installations- och anläggningsarbetena Arbetet drog in på höstterminen.

– Vi hade helt enkelt en alltför optimistisk tidsplan, med tanke på arbetets omfattning, vilket ställde till för personal och föräldrar. Men just för att PCS är så enkla att ha att göra med och hela tiden är tillgängliga, kunde de allt eftersom lösa uppkomna problem på ett smidigt sätt.

Har arbetat på förskolor

Lars har tidigare själv arbetat på förskolor, som personal och som chef. Både i de rollerna och i hans nya som projektledare har han erfarenhet av olika byggnationer av förskolor.

– Min uppfattning är att PCS inte bara är snabba utan också gör bra jobb. De har skickliga hantverkare som bygger med en kvalitet som gör att de mycket väl skulle kunna bevaras och användas permanent. Så skedde till exempel med en tillbyggnad i Aspuddens centrum. Ingen kan idag se att den är byggd med moduler. Byggkvaliteten gör också att vi inte heller behöver vara oroliga för att PCS tummar på barnens säkerheten.

Lars enkla råd till andra stadsdelar

Har Lars möjligen något råd att ge andra stadsdelar eller kommuner som inte prövat denna lösning när behov av förskole- eller skolplatser plötsligt uppstår?

– Om ni har ett behov av lokal och ni har en idé om en tomt – börja med att be om ett förslag till lösning. Några dagar senare har ni ett enkelt förslag på lösning. Utifrån det är det lättare att avgöra om och hur vi skall gå vidare.

Dela

Är du intresserad av projekten i denna stadsdel eller av andra samarbeten? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!