Ola tar kontrollen över byggkvaliteten

Kvalitet i allt från gitarrbyggen till moduler

– Om man vill tillhöra eliten i modulbyggbranschen, då ska man vara certifierad och arbeta systematiskt med kvalitetsarbete.

Ola Bjurman är en av flera nya på PCS Modulsystem, och trivs i sin roll som kvalitetsansvarig för västra och södra Sverige sedan januari 2016.

Ola har en lång och varierad bakgrund inom både modulbyggnation, gitarrbygge, fotograferande åt till exempel PCS och mycket annat. Allt med en sak gemensam, som han själv sammanfattar så här:

– Kvalitet och hantverk har alltid genomsyrat de många olika saker jag har tagit mig an, jag vill göra saker ordentligt. Oavsett om det är musik eller modulbyggen så kräver de ett gott hantverk och hög funktionalitet för att resultatet ska bli bra. Just nu håller jag på att lära mig alla delar inom detta kvalitetskontrolljobb på PCS. Men det känns roligt, jag tycker om att vara delaktig i något som verkligen utförs med kvalitet.

Mycket bakom begreppen BF9K och KMA

PCS Modulsystem är kvalitetscertifierat enligt BF9K, vilket betyder att Ola följer kontrollsystemet KMA, där K står för Kvalitet, M för Miljö och A för Arbetsmiljö.

– Bakom dessa begrepp ligger massa saker och det inbegriper en mängd moment för ett företag som PCS vid en etablering av en modulbyggnad. Som att följa uppgjord tidplan, ritningar, byggmöten, mark- & grundarbeten, modulmontaget, kranlyft, kemikalieanvändning, heta arbeten, egenkontroller…

Ola räknar upp mer än ens den flitigaste skribent hinner anteckna. Vi ber honom sätta kvalitetsarbetet idag i perspektiv mot när han arbetade för en annan modulspecialist under 1980-talet.

Positiv kvalitetsutveckling

– Allting utvecklas, och jag måste säga att inom byggindustrin är det verkligen i positiv riktning hela tiden. Bättre hjälpmedel, bättre arbetsmiljö och bättre säkerhet hela tiden. Se bara på miljöarbetet. Idag källsorterar vi allt överblivet på varje enskilt bygge. Det är noga städat och snyggt, ingen ska trampa på något och slå sig. Ofta är PCS insprängda med modulmontage i en befintlig byggplats. Då kan det vara så att vi lägger allt skräp i en container. Men sedan körs containern till återvinning och där källsorteras allt. Helt klart sorteras allt, säger Ola med eftertryck och tillägger:

– Mycket av kontrollerna rör säkerheten. Noggrannheten är väldigt stor för att förebygga skador. Men det är ju utmärkt. Jag är gärna minutiöst petig, den dag det kan spara en hand på en arbetare är det värt allt det arbetet.

En vanlig kvalitetsdag på jobbet

Vi frågar hur kvalitetskontrollerna fungerar vid en vanlig, typisk byggnation med moduler.

– Vi börjar med att sätta upp KMA för varje projekt. Vi vet i förväg vad som kommer ske och planerar varje steg i byggprocessen. Det här är ju inte bara nytt för mig, det är ganska nytt för PCS och även för hela modulbranschen.

– Men byggjobbarna och jag lär mig och vi följer en tydlig process. Varje enskild leverantör får själv genomföra en egenkontroll när de gjort färdigt ett jobb och har ansvar att så sker. Som att varmvattenberedaren är rätt inkopplad, att golvmattan är svetsad etc. Jag åker ut veckovis till byggarbetsplatsen och stämmer av att allt fortgår enligt plan. Sedan dokumenterar jag noga varje steg, berättar Ola.

Förskola i Mölndal slutbesiktigas

När vi möter Ola är modulmontaget av förskolan Bifrost i Mölndal i färd att kunna slutbesiktigas efter väl genomförd etablering med färdigställande ut- och invändigt. Tre avdelningar står klara för att barn och personal ska kunna flytta in i mars. Detta i en snabbt uppförd förskolepaviljong som med de nya tysta PCS Comfortmodulerna väl lever upp till dagens höga byggnormer och krav på komfortabel lokalkvalitet.

– Det känns bra att kunna lämna över den här nya modullokalen till förskoleverksamheten och veta att vi i alla delar genomfört ett noggrant kvalitetsarbete, säger Ola.

Dela

Ola Bjurman till höger på skydds-, miljö- och arbetsmiljörond tillsammans med stf platschef Erik Olausson från Helledals Bygg vid modulmontaget av förskolan Bifrost i Mölndal.

Ola Bjurman till höger på skydds-, miljö- och arbetsmiljörond tillsammans med stf platschef Erik Olausson från Helledals Bygg vid modulmontaget av förskolan Bifrost i Mölndal.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!